Tolerancja immunologiczna po przeszczepieniu nerki

Magdalena Krajewska 1, Wacław Weyde 1, Marian Klinger 1
1 - Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 163-169
ICID: 447297
Article type: Review article
 
 
Postęp leczenia immunosupresyjnego przez zmniejszenie częstości ostrego odrzucania poprawił krótkoterminowe przeżycie przeszczepów nerek. Nie uległo natomiast poprawie długoterminowe przeżycie przeszczepów, do utraty których dochodzi w późnym okresie po przeszczepieniu w wyniku waskulopatii i przewlekłego odrzucania. Tolerancja immunologiczna oznacza brak aktywności immunologicznej wobec określonych antygenów, przy sprawnej odpowiedzi immunologicznej na pozostałe. Badania indukcji tolerancji immunologicznej w stosunku do antygenów dawcy przeszczepu, czyli tolerancji transplantacyjnej są obecnie intensywnie prowadzone, a ich celem jest opracowanie metod leczenia, które pozwolą zapobiegać przewlekłemu odrzucaniu przeszczepionego narządu. W opracowaniu dokonano przeglądu współczesnego stanu wiedzy na temat tolerancji transplantacyjnej. Omówiono odpowiedź układu odpornościowego na alloantygeny i scharakteryzowano mechanizmy powstawania tolerancji immunologicznej, w tym delecję klonalną, anergię klonalną, z którą jest związane zjawisko mikrochimeryzmu oraz aktywną supresję, zachodzącą dzięki populacji limfocytów regulatorowych. Podkreślono rolę komórek dendrytycznych w procesie indukcji i utrzymania stanu tolerancji. Przedstawiono metody wywoływania tolerancji u biorców przeszczepu nerki, a także stosowane w praktyce klinicznej testy oceny tolerancji transplantacyjnej. Obecnie w celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka odrzucenia narządu stosowana jest optymalizacja doboru biorców, ale być może już w niedalekiej przyszłości możliwa będzie terapia genowa. Jednak przed wprowadzeniem takiego postępowania do badań klinicznych, muszą zostać określone optymalne warunki terapii oraz ocena ryzyka w badaniach na zwierzętach.
PMID 16552396 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Gene Therapy [650 powiązanych rekordów]
     Graft Rejection - immunology [220 powiązanych rekordów]
     Graft Rejection - prevention & control [197 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immune Tolerance - physiology [15 powiązanych rekordów]
     Immunity, Cellular - genetics [15 powiązanych rekordów]
     Immunity, Cellular - immunology [102 powiązanych rekordów]
     Immunosuppression - methods [70 powiązanych rekordów]
     Kidney Transplantation - immunology [209 powiązanych rekordów]
     Lymphocytes - immunology [456 powiązanych rekordów]