Metody derywatyzacji komponentów lipopolisacharydów w ocenie ich struktury chemicznej technikami chromatografi cznymi

Jolanta Lodowska 1, Aleksandra Zięba 2, Daniel Wolny 2, Ludmiła Węglarz 2, Zofia Dzierżewicz 2
1 - Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu
2 - Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 113-128
ICID: 446151
Article type: Review article
 
 
Chorobotwórczość bakterii Gram-ujemnych jest uwarunkowana występowaniem w błonie zewnętrznej przede wszystkim struktury lipidowo-polisacharydowej, zwanej endotoksyną lub lipopolisacharydem (LPS). Jest on zbudowany z trzech różniących się budową chemiczną i funkcjami biologicznymi regionów, tj. części O-swoistej, oligosacharydu rdzeniowego i lipidu A. W oznaczaniu struktury LPS powszechnie wykorzystywana jest technika chromatografi i gazowo-cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GLC/MS). Profi l cukrowy bakteryjnych endotoksyn jest
analizowany po uprzedniej derywatyzacji komponenty węglowodanowej do octanów alditoli lub częściowo zmetylowanych octanów alditoli, co umożliwia ustalenie także miejsc występowania wiązań glikozydowych w polisacharydowym fragmencie LPS. Chromatografi czna analiza lipidowych składników LPS wymaga także modyfikacji kwasów tłuszczowych do pochodnych estrowych, najczęściej metylowych.
PMID 16552392 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Endotoxins - analysis [43 powiązanych rekordów]
     Endotoxins - chemistry [21 powiązanych rekordów]
     Evaluation Studies as Topic [2025 powiązanych rekordów]
     Gas Chromatography-Mass Spectrometry - methods [193 powiązanych rekordów]
     Gram-Negative Bacteria - pathogenicity [33 powiązanych rekordów]
     Lipopolysaccharides - analysis [29 powiązanych rekordów]
     Lipopolysaccharides - chemistry [79 powiązanych rekordów]