Nowe metody oznaczania izoform transferyny w diagnostyce uzależnienia od alkoholu

Bohdan Cylwik 1, Lech Chrostek 1, Maciej Szmitkowski 1
1 - Zakład Diagnostyki Biochemicznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 101-112
ICID: 446082
Article type: Review article
 
 
Nowym biochemicznym markerem przewlekłego nadużywania alkoholu są izoformy transferyny ze zmniejszoną ilością kwasu sialowego (asialo-, monosialo- i disialotransferyna) zwane transferyną desialowaną – CDT. W ciągu ostatnich lat jednoznacznie potwierdzono przydatność tego wskaźnika w diagnostyce uzależnienia od alkoholu. Czułość i swoistość CDT jako markera przewlekłego nadużywania alkoholu są większe od czułości i swoistości powszechnie stosowanych testów. Od 10 lat CDT jest rutynowo oznaczane w laboratoriach. Współczesne techniki pozwalają na oznaczanie całkowitego stężenia CDT (ilość bezwzględna i/lub względna) i dają możli-
wość badania jej izoform. W pracy przedstawiono strukturę cząsteczki transferyny i różne metody oznaczania CDT ze zwróceniem szczególnej uwagi na testy komercyjne. W tabeli podano swoistość analityczną i wartości prawidłowe w zależności od metod (elektroforetyczne i chromatograficzne) lub punkty odcięcia stężenia CDT w surowicy wskazujące na przewlekłe nadużywanie alkoholu. Metody elektroforetyczne cechują się większą rozdzielczością (odmiany genetyczne) i większą czułością niż techniki chromatograficzne. Do metod referencyjnych lub potwierdzających zalicza się ogniskowanie izoelektryczne, elektroforezę kapilarną i chromatografię jonowy-
mienną wysokociśnieniową. Procedury komercyjne polegają na wysyceniu transferyny żelazem, frakcjonowaniu białka (oddzielenie CDT od nie-CDT) na mikrokolumnach metodą chromatografi i jonowymiennej i ilościowym pomiarze izoform CDT metodami immunologicznymi (radioimmunologiczna, enzymoimmunoenzymatyczna i immunoturbidymetryczna). Z powodu występowania różnych metod analitycznych niezbędna jest dalsza standaryzacja oznaczeń CDT, a także redefinicja CDT.
PMID 16489296 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alcoholism - blood [70 powiązanych rekordów]
     Alcoholism - diagnosis [134 powiązanych rekordów]
     Biological Markers - blood [1247 powiązanych rekordów]
     Electrophoresis - methods [106 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunoassay - methods [161 powiązanych rekordów]
     Iron - chemistry [179 powiązanych rekordów]
     Protein Isoforms - analysis [49 powiązanych rekordów]
     Reference Values [4808 powiązanych rekordów]
     Sensitivity and Specificity [8678 powiązanych rekordów]
     Transferrin - analysis [101 powiązanych rekordów]
     Transferrin - chemistry [20 powiązanych rekordów]