Implantacja a antygenowość ludzkiego endometrium

Alicja Halbersztadt 1, Jarosław Pająk 1, Przemysław Nowicki 2, Irena Jałocha 3, Stanisław Gabryś 1
1 - II Katedra Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu,
2 - Katedra i Klinika Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
3 - Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 71-77
ICID: 445483
Article type: Review article
 
 
Powstanie połączenia między zarodkiem i matką warunkuje dalszy jego rozwój. Pierwszym etapem tego procesu jest implantacja, wydarzenie wysoce skoordynowane, w którym uczestniczy zarówno blastocysta jak i endometrium doczesnowe. Blastocysta może przylegać do endometrium
jedynie podczas „okna implantacyjnego”, kiedy macica staje się „receptywna”. Celem omówienia jest opis molekularnych wydarzeń zachodzących w „receptywnym” endometrium. Podczas fazy wydzielniczej endometrium syntetyzuje cytokiny, takie jak: czynnik hamujący białaczkę LIF (leukemia inhibitory factor), nabłonkowy czynnik wzrostu wiążący heparany HB-EGF
(heparin binding epithelial growth factor), transformujący czynnik wzrostu a (TGF-a – transforming growth factor a) i wyspecjalizowane struktury powierzchniowe, na przykład integryny. Istnieją dwa typy integryn: zależne od fazy cyklu i wydzielane konstytucyjnie. Współwystępowanie integryn
zależnych od fazy cyklu może wyznaczać okres „okna implantacyjnego”. Endometrium płodnych i niepłodnych kobiet może różnić się ekspresją integryn. Niedostateczna ekspresja integryn może być spowodowana niewydolnością fazy lutealnej. Ważną rolę w procesie implantacji odgrywają E-kadheryna i alfa-krystalina B. Pinopodia obecne na komórkach endometrialnych podczas „okna implantacyjnego” wyznaczają okres optymalnej receptywności. Obecność wszystkich tych czynników określa unikalne właściwości endometrium podczas „okna implantacyjnego”.
PMID 16474278 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cadherins - metabolism [142 powiązanych rekordów]
     Embryo Implantation - physiology [114 powiązanych rekordów]
     Endometrium - immunology [33 powiązanych rekordów]
     Female [141927 powiązanych rekordów]
     Fertility - physiology [141 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Integrins - biosynthesis [34 powiązanych rekordów]
     Menstrual Cycle - physiology [229 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16542 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [11548 powiązanych rekordów]
     alpha-Crystallins - metabolism [4 powiązanych rekordów]