Reorganizacja cytoszkieletu a różnicowanie się komórek linii ludzkich białaczek HL-60 i K-562

Magdalena Izdebska 1, Alina Grzanka 1, Maciej Ostrowski 1
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2006; 60 64-70
ICID: 445404
Article type: Review article
 
 
Mikrofi lamenty, mikrotubule i filamenty pośrednie tworzą cytoszkielet. Odgrywają one ważną rolę w ruchu komórki, podziałach, transporcie, apoptozie, proliferacji, transformacji nowotworowej oraz różnicowaniu. Wspomniane procesy są związane ze zmianą kształtu komórki, w którym aktywny udział biorą białka cytoszkieletu. W komórkach niemięśniowych aktyna jest podstawowym białkiem mikrofi lamentów, tubulina – mikrotubul, natomiast wimentyna jest jednym z białek charakterystycznych dla filamentów pośrednich. Różnicowanie komórek jest procesem nierozerwalnie związanym z powstawaniem tkanek i organów. Natomiast indukcja różnicowania komórek nowotworowych może się stać jednym ze sposobów leczenia, zwłaszcza chorób rozrostowych krwi. W badaniach dotyczących różnicowania komórek linii białaczek ludzkich naukowcy stosują cytokiny, retinoidy, a także estry forbolu oraz witaminę D3. Z ich badań wynika, że szlaki transdukcji sygnałów z udziałem tych cząsteczek są różne. Retinoidy i witamina D3 wpływają na transkrypcję genów głównie poprzez receptory jądrowe, a cytokiny przez receptory obecne na powierzchni komórki. Wyniki badań wyraźnie wskazują na reorganizację aktyny, tubuliny i wimentyny podczas różnicowania komórek białaczki, ale ciągle nie wiadomo czy zmiany te są przyczyną czy
następstwem tego procesu.
PMID 16474277 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [1244 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1483 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1036 powiązanych rekordów]
     Cell Line, Tumor - metabolism [2 powiązanych rekordów]
     Cell Line, Tumor - pathology [2 powiązanych rekordów]
     Cell Transformation, Neoplastic - metabolism [77 powiązanych rekordów]
     Cytoskeleton - metabolism [261 powiązanych rekordów]
     HL-60 Cells - metabolism [23 powiązanych rekordów]
     HL-60 Cells - pathology [11 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Intermediate Filaments - metabolism [22 powiązanych rekordów]