Potencjometryczna detekcja leków β-adrenolitycznych oraz β-adrenergicznych w układach HPLC

Grzegorz Bazylak 1, Luc J. Nagels 2
1 - Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2 - Department of Chemistry, University of Antwerpen, Antwerpia, Belgia
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 554-569
ICID: 433057
Article type: Review article
 
 
W artykule przedstawiono dotychczasowy stan wiedzy i wyniki badań własnych na temat wykorzystania efektu inkluzyjnego, wykazywanego przez związki makrocykliczne, w detekcji potencjometrycznej niektórych podstawowych leków hipotensyjnych, przeciwarytmicznych i bronchodilatorów rozdzielanych metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej HPLC. Badając właściwości tzw. elektrody z „ciekłą membraną” zawierającą jeden z wybranych związków makrocyklicznych
(heksaoctanowy ester kaliksarenu, dibenzenowy eter koronowy lub oktylowaną α-cyklodekstrynę) stwierdzono, że granica wykrywalności uzyskanego w ten sposób detektora może być przewidywana na podstawie parametrów molekularnych charakteryzujących hydrofobowość i polaryzowalność badanych leków. Wykorzystując metody wieloparametrowej regresji statystycznej wyznaczono równania korelacyjne umożliwiające optymalizację doboru makrocyklicznego jonoforu w elektrodzie  ciekłomembranowej oraz przewidywanie granicy detekcji takiej elektrody w zależności od struktury cząsteczkowej kationowego leku ß-adrenolitycznego lub ß-adrenergicznego. W szczególności wykazano, że detektor potencjometryczny z elektrodą ciekłomembranową zawierającą oktylowaną
α-cyklodekstrynę umożliwia oznaczanie w warunkach HPLC śladowych ilości (<10–8M), takich leków jak np. klenbuterol, bufuralol, propranolol, odznaczających się wysoką hydrofobowością (logP >2,5 wg Parhama-Halla-Kiera). Wynik taki wskazuje, że opracowana metoda detekcji może stanowić korzystną alternatywę wobec metod immunoenzymatycznych (ELISA), dotychczas stosowanych w analizie toksykologicznej pozostałości takich leków w płynach biologicznych. Wykazano także, iż zbiór wartości odpowiadających granicy detekcji badanych leków w układzie jonowymiennej HPLC może być przydatny w opracowaniu szybkiej analizy przesiewowej oraz klasyfi kacji farmakologicznej tych leków. Analizując zebrane dane metodą wielowymiarowych czynników głównych (PCA) stwierdzono, że możliwe jest na tej podstawie rozróżnienie kardioselektywnych i niekardioselektywnych ß1-blokerów stosowanych jako leki hipotensyjne. Wynika z tego, że opracowany nowy sposób detekcji potencjometrycznej w układzie HPLC, może być zastosowany do efektywnego przeszukiwania nowo syntetyzowanych bibliotek kombinatorycznych leków hipotensyjnych. Zwiększałoby to możliwość identyfikacji tzw. związków wiodących (lead compounds) kierowanych do dalszych wyspecjalizowanych testów biologicznych celem opracowania nowych generacji takich leków
PMID 16407794 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Adrenergic beta-Agonists - analysis [6 powiązanych rekordów]
     Adrenergic beta-Antagonists - analysis [7 powiązanych rekordów]
     Chromatography, High Pressure Liquid - instrumentation [67 powiązanych rekordów]
     Chromatography, High Pressure Liquid - methods [756 powiązanych rekordów]
     Electrodes [473 powiązanych rekordów]
     Equipment Design [1942 powiązanych rekordów]
     Evaluation Studies as Topic [2025 powiązanych rekordów]
     Potentiometry - instrumentation [3 powiązanych rekordów]
     Potentiometry - methods [19 powiązanych rekordów]