System redoks w nasieniu męskim i peroksydacyjne uszkodzenia plemników

Monika Frączek 1, Maciej Kurpisz 1
1 - Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 523-534
ICID: 430272
Article type: Review article
 
 
Badania epidemiologiczne dotyczące niepłodności męskiej donoszą o nasileniu występowania tzw. niepłodności idiopatycznej, w której nie można w sposób jednoznaczny wskazać przyczyny braku prokreacji. Ostatnio dużą uwagę poświęca się reakcjom oksydo-redukcyjnym, które mogą mieć znaczący udział w etiopatogenezie niepłodności. Każda żywa komórka jest zdolna do wytwarzania reaktywnych form tlenu, takich jak: anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy, tlen singletowy czy nadtlenek wodoru. Cecha ta dotyczy również męskich komórek rozrodczych. Pewne ilości reaktywnych metabolitów tlenowych, powstające w warunkach fizjologicznych w łańcuchu oddechowym, są niezbędne do zachowania prawidłowej funkcji plemników. W wyniku nadmiernego wytwarzania RFT lub wyczerpania możliwości kompensacyjnych układu antyoksydacyjnego w nasieniu, dochodzi do stresu oksydacyjnego. Długotrwała ekspozycja plemników na RFT jest przyczyną zmian peroksydacyjnych w lipidach błon komórkowych plemników, ma niekorzystny wpływ na strukturę receptorów błonowych, białek enzymatycznych i transportowych oraz zwiększa poziom fragmentacji plemnikowego DNA. Praca jest próbą podsumowania wiedzy dotyczącej układu redoks w nasieniu męskim i skutków działania stresu oksydacyjnego na funkcje plemników
PMID 16407791 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     DNA Fragmentation - physiology [32 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Infertility, Male - metabolism [58 powiązanych rekordów]
     Lipid Peroxidation - physiology [130 powiązanych rekordów]
     Male [136361 powiązanych rekordów]
     Oxidation-Reduction [2282 powiązanych rekordów]
     Oxidative Stress - physiology [393 powiązanych rekordów]
     Reactive Oxygen Species - metabolism [645 powiązanych rekordów]
     Semen - metabolism [82 powiązanych rekordów]
     Spermatozoa - metabolism [258 powiązanych rekordów]