Rola receptora TrkC i neurotrofi na 3 w rozwoju i funkcji komórek neuralnych

Dagmara Kłopotowska 1, Leon Strządała 1
1 - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 517-522
ICID: 430036
Article type: Review article
 
 
Neurotrofi na 3 (NT3) odgrywa główną rolę w rozwoju układu nerwowego oraz steruje przeżyciem neuronów. NT3 działa głównie za pośrednictwem receptora TrkC na powierzchni komórki, lecz może wiązać się także z receptorami TrkA, TrkB i p75NTR, jakkolwiek z mniejszym powinowactwem. Alternatywne składanie genu trkC, prowadzi do powstania izoform w zewnątrzkomórkowej domenie wiążącej neurotrofi ny, jak i wewnątrzkomórkowej wykazującej aktywność kinazy tyrozynowej (TrkCK), co pozwala np. izoformie bez aktywności kinazowej (TrkCNC2) na działanie niezależne lub wspólnie z katalitycznym odpowiednikiem. Taka modulacja odpowiedzi receptora katalitycznego (TrkCK) na NT3, a także zjawisko odcinania zewnątrzkomórkowej części receptora, tworzą wspólnie bardzo bogate możliwości regulacji różnych szlaków sygnałowych w różnicujących się komórkach neuralnych i zróżnicowania biologicznego działania NT3/TrkC.
PMID 16258418 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Binding Sites [2921 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1483 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1036 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Nervous System - growth & development [73 powiązanych rekordów]
     Neurons - cytology [1055 powiązanych rekordów]
     Neurons - physiology [1989 powiązanych rekordów]
     Neurotrophin 3 - metabolism [7 powiązanych rekordów]
     Receptor, trkC - metabolism [6 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]
     Stem Cells - cytology [421 powiązanych rekordów]
     Stem Cells - metabolism [201 powiązanych rekordów]