Rodzina genów deaminazy AMP

Magdalena Szydłowska 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 503-509
ICID: 429794
Article type: Review article
 
 
Deaminaza AMP (AMP-aminohydrolaza – EC3.5.4.6, AMPD) jest enzymem cytoplazmatycznym, katalizującym hydrolityczną reakcję deaminacji kwasu adenylowego (AMP) do kwasu inozynowego (IMP). Obecnie wiadomo, że deaminazę AMP u człowieka i szczura koduje rodzina trzech niezależnych genów, z których dwa wytwarzają przynajmniej trzy mRNA w procesie al-
ternatywnego składania jednego z pierwotnych transkryptów. Geny te odpowiadają za syntezę trzech izozymów: mięśniowego (A – u szczura, M – u człowieka), wątrobowego (B – u szczura, L – u człowieka) i erytrocytarnego (C – u szczura, E – u człowieka). Analiza struktury genów kodujących deaminazę AMP zdaje się wskazywać na to, że w trakcie filogenezy podlegały one zmianom ewolucyjnym, polegającym między innymi na fuzji genów pierwotnych. W pracy przedstawiono zebraną i dotychczas w Polsce niepublikowaną, szczegółową wiedzę na temat budowy genów kodujących izozymy deaminazy AMP oraz podstawowe informacje na temat następstw mutacji w tych genach.
PMID 16258416 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     AMP Deaminase - chemistry [1 powiązanych rekordów]
     AMP Deaminase - genetics [3 powiązanych rekordów]
     AMP Deaminase - metabolism [9 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Isoenzymes - chemistry [176 powiązanych rekordów]
     Isoenzymes - metabolism [867 powiązanych rekordów]
     Mutation [5015 powiązanych rekordów]
     Mutation [3483 powiązanych rekordów]