Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów-gamma (PPAR-gamma ) oraz ich rola w immunoregulacji i kontroli reakcji zapalnej

Milena Sokołowska 1, Marek L. Kowalski 2, Rafał Pawliczak 1
1 - Zakład Immunopatologii, Katedra Immunologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 - Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 472-484
ICID: 429272
Article type: Review article
 
 
Receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów (PPAR-gamma) należą do nadrodziny jądrowych receptorów, działających jako czynniki transkrypcyjne regulujące ekspresję genów. Dotychczas zwracano uwagę przede wszystkim na ich rolę w różnicowaniu i proliferacji adipocytów, metabolizmie lipidów, regulacji insulinowrażliwości i apoptozie. Obecnie pojawia się coraz więcej dowodów na udział PPAR-gamma w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej, a zwłaszcza przebiegu reakcji zapalnej. PPAR-gamma są umiejscowione w licznych strukturach układu immunologicznego, a mediatory zapalenia, takie jak kwas arachidonowy i jego metabolity są ich aktywnymi, wybiórczymi ligandami. Zapalenie leży u podstaw wielu chorób przewlekłych, takich jak astma, miażdżyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy przewlekłe zapalne choroby jelit. W eksperymentalnych modelach zwierzęcych udowodniono przyczynowy związek pomiędzy PPAR-gamma a powstawaniem i przebiegiem tych chorób. Co więcej, wykazano skuteczność agonistów PPAR-gamma w ich farmakoterapii. Sugeruje to, że PPAR-gamma mogą stać się punktem uchwytu
nowych substancji o działaniu przeciwzapalnym. W opracowaniu przedstawiamy pełną charakterystykę PPAR-gamma: budowę ich genu i białka, ligandy, mechanizm działania i zestawienie genów regulowanych przez PPAR-gamma. Szczególny nacisk położono na prześledzenie roli PPAR-gamma w kontroli odpowiedzi immunologicznej i kształtowaniu przebiegu zapalenia. Wreszcie, podsumowano dotychczasowe doniesienia o klinicznym znaczeniu PPAR-gamma, w patogenezie takich chorób jak astma, miażdżyca, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz
choroba Leśniowskiego-Crohna.
PMID 16258412 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Arthritis, Rheumatoid - physiopathology [151 powiązanych rekordów]
     Asthma - physiopathology [470 powiązanych rekordów]
     Atherosclerosis - physiopathology [8 powiązanych rekordów]
     Chronic Disease [4667 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - immunology [300 powiązanych rekordów]
     Inflammatory Bowel Diseases - physiopathology [27 powiązanych rekordów]
     PPAR gamma - chemistry [0 powiązanych rekordów]
     PPAR gamma - genetics [11 powiązanych rekordów]
     PPAR gamma - immunology [0 powiązanych rekordów]
     Receptors, Cytoplasmic and Nuclear - metabolism [311 powiązanych rekordów]
     Transcription Factors - metabolism [1315 powiązanych rekordów]