Rola TGF-b w regulacji cyklu komórkowego

Liliana Stalińska 1, Tomasz Ferenc 1
1 - Zakład Biologii i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 441-449
ICID: 428790
Article type: Review article
 
 
TGF-b jest białkiem wielofunkcyjnym, które oddziałuje na wiele białek uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego, wpływając w ten sposób na wzrost i różnicowanie komórek. TGF-ß wykazuje właściwości stymulujące podziały komórek mezenchymalnych lub hamujące podziały komórkowe, m.in. komórek epitelialnych, limfatycznych i hematopoetycznych, a także komórek endotelialnych. TGF-ßmoże także regulować wejście komórek na szlak apoptozy. TGF-ß odgrywa istotną rolę w procesie angiogenezy, stymulowaniu syntezy białek macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolagenu typu I, w gojeniu się ran i w procesach naprawczych. Dodatkowo TGF-ß indukuje prze-
mianę komórek epitelialnych w mezenchymalne. TGF-ß przekazuje sygnały za pośrednictwem receptorów – kinaz serynowo-treoninowych, które bezpośrednio regulują wewnątrzkomórkowy szlak Smad. Białka Smad stanowią unikalną rodzinę cząsteczek przewodzących sygnał, które mogą przekazywać sygnał bezpośrednio z receptorów znajdujących się na powierzchni komórki do jądra komórkowego, gdzie regulują transkrypcję poprzez oddziaływanie z białkami wiążącymi się z DNA, a także z transkrypcyjnymi koaktywatorami i korepresorami. Zaburzenia ekspresji TGF-ß zanotowano w wielu procesach chorobowych, w tym w nowotworach. Mutacje w genach TGF-ß jego receptorów lub cząsteczek zaangażowanych w wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnału za pośrednictwem TGF-ß również odgrywają istotną rolę w patogenezie chorób, zwłaszcza nowotworowych.
PMID 16177664 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - physiology [1012 powiązanych rekordów]
     Cell Cycle - physiology [320 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation - physiology [628 powiązanych rekordów]
     Cell Growth Processes - physiology [1 powiązanych rekordów]
     Cyclin-Dependent Kinases - metabolism [171 powiązanych rekordów]
     Epithelial Cells - metabolism [553 powiązanych rekordów]
     Extracellular Matrix - metabolism [316 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Mutation [5015 powiązanych rekordów]
     Mutation [3483 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - physiopathology [251 powiązanych rekordów]
     Neovascularization, Physiologic - physiology [149 powiązanych rekordów]
     Proteins - genetics [1104 powiązanych rekordów]
     Proteins - physiology [319 powiązanych rekordów]
     Proto-Oncogene Proteins c-myc - metabolism [50 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]