Taupatie – choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego związane z patologią białka tau

Anna Pokryszko-Dragan 1, Mieszko M. Zagrajek 1, Krzysztof Słotwiński 1
1 - Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 386-391
ICID: 259611
Article type: Review article
 
 
Białko tau, związane z mikrotubulami (MAP-tau), odgrywa istotną rolę w stabilizacji struktury neuronu, transporcie aksonalnym, regulacji podziału komórki oraz w procesach apoptozy. W ostatnich latach znacznie dokładniej poznano strukturę i funkcję MAP-tau oraz charakter fi zjologicznych i patologicznych przemian, jakim może ono ulegać. Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.), których patogeneza jest związana z patologią MAP-tau, obejmowane są wspólną nazwą taupatii. Należą do nich m.in.: choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe, zwyrodnienie korowo-podstawne, postępujące porażenie nadjądrowe. Autorzy przedstawiają obraz kliniczny tych schorzeń (z dominującymi elementami zespołu otępiennego), a także możliwości ich diagnostyki i leczenia. MAP-tau jako marker procesu zwyrodnieniowego w o.u.n. znajduje już zastosowanie w przyżyciowej diagnostyce taupatii. Dalsze badania nad jego patologią mogą się przyczynić także do stworzenia nowych strategii terapeutycznych.
PMID 16106240 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Diagnosis, Differential [7770 powiązanych rekordów]
     Dementia - etiology [81 powiązanych rekordów]
     Dementia - diagnosis [221 powiązanych rekordów]
     Biological Markers - analysis [917 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Parkinsonian Disorders - diagnosis [15 powiązanych rekordów]
     Tauopathies - complications [0 powiązanych rekordów]
     Tauopathies - diagnosis [0 powiązanych rekordów]
     Tauopathies - therapy [0 powiązanych rekordów]
     tau Proteins - isolation & purification [1 powiązanych rekordów]