Transplantacja nerki wysoko uczulonym biorcom

Maria Boratyńska 1
1 - Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 377-385
ICID: 259610
Article type: Review article
 
 
Alloreaktywność przeciwciał u chorych oczekujących na przeszczep nerki stanowi barierę dostępu do transplantacji i może być przyczyną ostrej lub przewlekłej dysfunkcji przeszczepu. Odpowiednie postępowanie i przygotowanie chorych pozwala uniknąć zagrożeń i przyspieszyć
przeszczepienie. Po pierwsze, surowice chorych powinny być przesyłane do wszystkich ośrodków przeszczepiających, aby chorzy mogli być typowani z każdym dobrze dobranym dawcą. Po drugie, należy oznaczyć profil przeciwciał z zastosowaniem zarówno testu mikrocytotoksycznego, jak i cytometrii przepływowej lub testu immunoenzymatycznego, zróżnicować allo- i autoprzeciwciała i oznaczyć swoistość przeciwciał. Po trzecie, wskazane jest unikanie niezgodności zwłaszcza w loci DR i B HLA, zidentyfikowa-
nie akceptowalnych niezgodności antygenów klasy I i II HLA, określenie prawdopodobieństwa ujemnej próby krzyżowej. Po czwarte, przedtransplantacyjne testy krzyżowe należy wykonywać zarówno techniką mikrocytotoksyczną z limfocytami T i B, jak i z użyciem globuliny antyludzkiej lub metodą cytomerii przepływowej z surowicą bieżącą i z surowicą wcześniej pobraną. U chorych, dla których nie można znaleźć dawcy z ujemną próbą krzyżową należy obniżyć poziom przeciwciał jedną z wymienionych metod: plazmafereza/immunoadsorpcja z dożylnie podawanymi immunoglobulinami (hiperimmunizowane immunoglobuliny przeciw wirusom cytomegalii) w małych dawkach (100 mg/kg m.c.); wlewy dożylne immunoglobulin w dużych dawkach (2 g/kg m.c.). W leczeniu immunosupresyjnym wskazana jest indukcja poliklonalnymi przeciwciałami antylimfocytarnymi, a w leczeniu podstawowym takrolimus z mykofenolanem mofetylu. Po przeszczepieniu obowiązuje monitorowanie miana przeciwciał anty HLA dawcy. Rozpoznanie ostrego odrzucania zależnego od przeciwciał powinno spełniać następujące kryteria: dysfunkcja przeszczepu, zmiany immuno/histopatologiczne wycinka nerki (złogi C4d, nacieki granulocytarne kapilarów okołokanalikowych, zapalenie naczyń), przeciwciała przeciw daw-
cy w surowicy krwi.
PMID 16106239 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Immunization [592 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Histocompatibility Testing [205 powiązanych rekordów]
     HLA-DR Antigens - immunology [97 powiązanych rekordów]
     HLA-B Antigens - immunology [21 powiązanych rekordów]
     Graft Rejection - prevention & control [197 powiązanych rekordów]
     Graft Rejection - immunology [220 powiązanych rekordów]
     Donor Selection [9 powiązanych rekordów]
     Immunization [374 powiązanych rekordów]
     Kidney Transplantation - immunology [209 powiązanych rekordów]