Limfocyty T regulatorowe CD4+CD25+: fizjologia i rola tych komórek w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej

Przemysław Lewkowicz 1, Natalia Lewkowicz 2, Henryk Tchórzewski 1
1 - Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2 - Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 362-370
ICID: 259608
Article type: Review article
 
 
Poznanie mechanizmów zarządzających działaniem układu immunologicznego jest niezbędne do zrozumienia immunopatogenezy wielu chorób. Zagadnienie skutecznej regulacji odpowiedzi immunologicznej jest przedmiotem licznych badań, dzięki czemu w ostatnich latach poszerzyła się wiedza dotycząca limfocytów T regulatorowych CD4+CD25+. Komórki te hamują proliferację limfocytów efektorowych, jak i wydzielanie przez nie cytokin prozapalnych. Limfocyty Treg działają bezpośrednio na zasadzie kontaktu komórka-komórka, a także najprawdopodobniej przez wytwarzanie TGF-b. Postuluje się, iż limfocyty T regulatorowe mogą również indukować limfocyty Tsup, poprzez które oddziałują na wszystkie komórki układu immunologicznego. Dzięki temu limfocyty T regulatorowe CD4+CD25+ są odpowiedzialne za kontrolowanie i hamowanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, zwłaszcza w stosunku do własnych antygenów. Komórki te pełnią ważną rolę w immunologii nowotworów, przeszczepów alogenicznych, patogenezie chorób autoimmunizacyjnych oraz alergicznych. W oparciu o przegląd dotychcza-
sowych badań przeprowadzonych na komórkach mysich i ludzkich, opisano pochodzenie, fenotyp i funkcje limfocytów T regulatorowych CD4+CD25+. W pracy przedstawiono ponadto hipotezy działania limfocytów regulatorowych w warunkach in vivo, jako komórek odgrywających
główną rolę w utrzymaniu homeostazy układu immunologicznego.
PMID 16106237 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     T-Lymphocytes, Regulatory - immunology [88 powiązanych rekordów]
     Receptors, Interleukin-2 - immunology [55 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     CD4-Positive T-Lymphocytes - immunology [643 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]