Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych

Maciej Ostrowski 1, Magdalena Izdebska 1, Alina Grzanka 1, Agnieszka Żuryń 1, Dariusz Grzanka 2
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
2 - Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 334-339
ICID: 16937
Article type: Case report
 
 
Transglutaminaza 2 jest enzymem katalizującym procesy transacylacji i dezaminacji białek. Przeniesienie reszty acylowej glutaminy na grupę aminową lizyny białka akceptorowego jest jedną z kowalencyjnych posttranslacyjnych modyfi kacji białek regulujących aktywność pewnych polipeptydów. Oligomeryzacja białek kontrolowana przez TG2 jest przyczyną powstawania nierozpuszczalnych w detergentach wielkocząsteczkowych agregatów. Inkluzje te są obecne w komórkach ulegających degeneracji np. choroba Parkinsona czy Alzheimera. Wysoka ekspresja TG2 jest notowana w komórkach apoptotycznych. Białka zapasowe nasion zbóż są bogate
w glutaminę – aminokwas będący substratem TG2. Deaminacja glutaminy jest najważniejszą reakcją inicjacji procesu zapalnego podczas glutenozależnej enteropatii (celiakii). Produkty zbożowe zawierające gluten są przyczyną występowania odczynu zapalnego u dzieci z predyspozycją do celiakii. Oddziaływanie kwasu glutaminowego – produktu aktywności TG-azy, z antygenami głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy II (MHC II) wywołuje odpowiedź autoimmunologiczną z udziałem limfocytów T CD4+
. Poznanie charakterystyki kinetycznej i molekularnej transglutaminazy 2, przyczyniło się do znalezienia peptydu, który zastępuje gliadynę i nie
wywołuje odpowiedzi immunologicznej.
PMID 16012394 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Autoimmune Diseases - enzymology [13 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - immunology [254 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - immunology [208 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Celiac Disease - physiopathology [29 powiązanych rekordów]
     Enzyme Activation [1253 powiązanych rekordów]
     GTP-Binding Proteins - metabolism [420 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - physiopathology [257 powiązanych rekordów]
     Inflammation - physiopathology [308 powiązanych rekordów]
     Transglutaminases - metabolism [81 powiązanych rekordów]