Rola arestyn w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej

Magdalena Szymiczek 1, Ewa Kurowska 1, Wojciech A Gorczyca 1
1 - Laboratorium Białek Sygnałowych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 324-333
ICID: 16936
Article type: Review article
 
 
Arestyny są cytosolowymi białkami, które oddziałując z ufosforylowanym regionem cytoplazmatycznym receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR) uniemożliwiają związanie się białek G i ich dalszą aktywację. Tym samym zablokowana zostaje kaskada przekazywania sygnału przez GPCR. U ssaków odkryto cztery izoformy arestyn. Dwie z nich występują swoiście w fotoreceptorowych komórkach siatkówki oka, natomiast dwie pozostałe (tzw. b-arestyny 1 i 2) są obecne w rozmaitych komórkach organizmu. Ostatnio wykazano, że białka te oprócz blokowania aktywności sygnalizacyjnej GPCR pełnią również wiele innych, ważnych funkcji w komórkach
PMID 16012393 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Arrestins - physiology [3 powiązanych rekordów]
     Arrestins - metabolism [14 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Photoreceptors - metabolism [19 powiązanych rekordów]
     Receptors, G-Protein-Coupled - metabolism [16 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]