Translokacja bakterii i kliniczne znaczenie tego zjawiska

Ewa Ważna 1, Andrzej Górski 2
1 - Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
2 - Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 267-275
ICID: 16573
 
  Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie i Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Translokacja bakterii (TB) jest terminem używanym do określenia migracji bakterii, będących składnikami fizjologicznej flory, przez ścianę przewodu pokarmowego, czego następstwem są zakażenia narządowe, a nawet posocznica. TB jest przedmiotem licznych badań; większość danych dotyczących TB dotyczy badań na modelach zwierzęcych, głównie mysich. Przyczyny tego zjawiska nie są dobrze poznane. Udowodniono, że TB przewodu pokarmowego może być ważną przyczyną rozwoju ogólnoustrojowych zakażeń, w tym zakażeń oportunistycznych, powodowanych przez fizjologiczną florę bakteryjną. Zakażenia te są często przyczyną zgonów pacjentów otrzymujących leczenie immunosupresyjne, dlatego też poznanie mechanizmów rządzących TB przewodu pokarmowego do węzłów chłonnych, a także innych narządów może mieć ważne implikacje kliniczne dla tej grupy pacjentów. Sugeruje się, że TB bierze udział ontogenezie układu odpornościowego. Upośledzenie odporności jest prawdopodobnie jednym z ważniejszych czynników wpływających na wzrost częstości TB. Innymi dyskusyjnymi mechanizmami
odpowiedzialnymi za TB są naruszenie równowagi fizjologicznej flory jelitowej, wywołujące nadmierny wzrost Gram-ujemnych pałeczek jelitowych lub też przerwanie ciągłości błony śluzowej jelita. W artykule dodatkowo poruszono wpływ antybiotykoterapii na TB i związek TB z chorobą nowotworową. Omówiono również mechanizmy działania IL-2, indukującej wzrost częstości translokacji, rolę makrofagów jako komórek układu immunologicznego biorących udział w dystrybucji bakterii przemieszczających się z przewodu pokarmowego do narządów wewnętrznych (węzłów chłonnych).
PMID 15995593 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Gastrointestinal Neoplasms - physiopathology [6 powiązanych rekordów]
     Gastrointestinal Neoplasms - etiology [12 powiązanych rekordów]
     Bacterial Translocation - physiology [10 powiązanych rekordów]
     Bacteremia - physiopathology [11 powiązanych rekordów]
     Bacteremia - complications [57 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunocompromised Host - immunology [32 powiązanych rekordów]
     Intestines - immunology [61 powiązanych rekordów]
     Intestines - metabolism [179 powiązanych rekordów]
     Lymph Nodes - immunology [215 powiązanych rekordów]
     Lymph Nodes - microbiology [39 powiązanych rekordów]
     Lymphoid Tissue - immunology [94 powiązanych rekordów]