Układ ruchu u chorych na cukrzycę

Jolanta Parada-Turska 1, Maria Majdan 1
1 - Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Akademii Medycznej w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 236-244
ICID: 16366
Article type: Original article
 
  Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Akademii Medycznej w Lublinie

W pracy przedstawiono zmiany w układzie ruchu występujące w cukrzycy. Omówiono zespoły będące następstwem pojawiających się po wielu latach powikłań cukrzycy (neuroartropatia cukrzycowa, cukrzycowy zawał mięśni), zespoły będące następstwem towarzyszących chorobie zaburzeń metabolicznych (uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu, osteopenia, osteoporoza) oraz wynikające z zajęcia włókien kolagenowych i zaburzeń w mikrokrążeniu (zespół ograniczenia ruchomości stawów – cheiroartropatia cukrzycowa, zapalenie pochewek ścięgien mięśni zginaczy – palec zatrzaskujący, przykurcz Dupuytrena, zlepne zapalenie torebki stawu barkowego, odruchowa dystrofi a współczulna). Ponadto opisano zmiany towarzyszące długotrwałej cukrzycy, tj. zespół kanału nadgarstka, dnę moczanową i chorobę zwyrodnieniową stawów, które mają prawdopodobny związek z tą chorobą.
PMID 15995589 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Diabetes Complications - etiology [3 powiązanych rekordów]
     Bone Diseases, Metabolic - physiopathology [14 powiązanych rekordów]
     Bone Diseases, Metabolic - etiology [50 powiązanych rekordów]
     Bone Diseases, Metabolic - diagnosis [28 powiązanych rekordów]
     Diabetes Complications - physiopathology [10 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Joints - physiopathology [47 powiązanych rekordów]
     Muscle, Skeletal - physiopathology [361 powiązanych rekordów]
     Musculoskeletal Diseases - diagnosis [57 powiązanych rekordów]
     Musculoskeletal Diseases - etiology [58 powiązanych rekordów]
     Musculoskeletal Diseases - physiopathology [36 powiązanych rekordów]