Rola aktyny w chorobie Alzheimera

Maciej Ostrowski 1, Alina Grzanka 1, Magdalena Izdebska 1
1 - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 224-228
ICID: 16291
 
  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Choroba Alzheimera jest związana z powstawaniem płytek starczych i wewnątrzkomórkowych splotów neurofi brylarnych. W neuronach pacjentów obserwowano wszystkie cechy morfologiczne apoptozy: uwypuklenie błony komórkowej z wytworzeniem pęcherzyków, powstawanie ciałek apoptotycznych, kondensację chromatyny, a także zauważono reorganizację cytoszkieletu. Filamenty aktynowe oddziałują z białkami charakterystycznymi dla choroby Alzheimera: apolipoproteiną E, białkiem prekursorowym amyloidu, preseniliną oraz białkiem tau. Degeneracja neuronów jest związana z powstawaniem ciałek Hirano, które zawierają m.in. aktynę, kofi linę,
tubulinę, białko tau oraz białka z rodziny MAP i białko APP. Obserwowane pośmiertnie w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera pałeczki aktynowe, prawdopodobnie są prekursorami ciałek Hirano.
PMID 15937448 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Alzheimer Disease - metabolism [384 powiązanych rekordów]
     Actins - metabolism [563 powiązanych rekordów]
     Actin Depolymerizing Factors - metabolism [0 powiązanych rekordów]
     Alzheimer Disease - metabolism [393 powiązanych rekordów]
     Amyloid beta-Protein Precursor - metabolism [120 powiązanych rekordów]
     Apolipoproteins E - metabolism [71 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [1244 powiązanych rekordów]
     Cytoskeletal Proteins - metabolism [229 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Membrane Proteins - metabolism [1029 powiązanych rekordów]
     Neurons - metabolism [1555 powiązanych rekordów]
     Presenilin-1 [86 powiązanych rekordów]
     tau Proteins - metabolism [168 powiązanych rekordów]