Zmiany stawowe towarzyszące pierwotnym niedoborom odporności przebiegające z zaburzeniem syntezy przeciwciał

Jerzy Świerkot 1, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 2, Adam Jankowski 2, Jacek Szechiński 1
1 - Zakład Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Katedra Propedeutyki Pediatrii Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 219-223
ICID: 16273
 
  Katedra Propedeutyki Pediatrii Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Zakład Reumatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

W pracy omówiono zapalenia stawów występujące u pacjentów z pierwotnymi niedoborami przeciwciał. Opisano najczęstsze rodzaje zapaleń stawów, ich etiologię, obraz kliniczny i leczenie (septyczne zapalenie stawów – bakteryjne i wirusowe, aseptyczne zapalenie stawów). Przedstawiono inne niż pierwotne niedobory przeciwciał, przyczyny niedoborów immunoglobulin. Wyszczególniono także najczęstsze zachorowania obserwowane w pierwotnych niedoborach odporności, ze szczególnym uwzględnieniem chorób z kręgu autoagresji. Należy także pamiętać, że niektóre leki mo-
dyfi kujące przebieg choroby mogą powodować niedobór immunoglobulin. Podkreślono rolę substytucji dożylnymi wlewami immunoglobulin, także w redukcji zmian stawowych. W diagnostyce różnicowej zapaleń stawów należy brać pod uwagę niedobory immunoglobulin.
PMID 15928606 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Arthritis - immunology [43 powiązanych rekordów]
     Arthritis - drug therapy [66 powiązanych rekordów]
     Agammaglobulinemia - immunology [31 powiązanych rekordów]
     Autoimmune Diseases - drug therapy [104 powiązanych rekordów]
     Autoimmune Diseases - immunology [438 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunoglobulins, Intravenous - therapeutic use [167 powiązanych rekordów]