Rola białkowej fosfatazy tyrozynowej 1B (PTP-1B) w rozwoju insulinooporności

Andrzej Boduła 1, Michał Wdowczyk 1, Rajmund Adamiec 1
1 - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 203-207
ICID: 16183
 
  Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zjawisko insulinooporności od dawna jest uznawane za czynnik patogenetyczny wielu chorób, takich jak upośledzona tolerancja glukozy, cukrzyca typu 2, otyłość, dyslipidemie. Stale notuje się wzrost zachorowań, a ich powikłania, szczególnie choroby układu sercowo-naczyniowego, ciągle stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Odkrycie białkowej fosfatazy tyrozynowej (PTP-1B), która przez defosforylację reszt tyrozynowych deaktywuje białka kaskady pobudzenia receptora insulinowego wygaszając działanie insuliny, wydaje się poważnym krokiem ku wyjaśnieniu mechanizmów insulinooporności. W fundamentalnej pracy Elchebly’ego (1999)
wykazano wybitny wzrost insulinowrażliwości u myszy z nokautem względem genu PTP-1B. Opublikowano wiele wyników badań, również przeprowadzonych na ludziach, które potwierdzają hipotezę o związku między nadekspresją PTP-1B a insulinoopornością. Pomimo iż w wielu in-
nych pracach nie znaleziono takiej korelacji, lub ich rezultaty były wręcz sprzeczne z postawioną tezą, powszechnie uznaje się białkowe fosfatazy tyrozynowe za potencjalny cel terapii przełamującej insulinooporność, a więc mogącej mieć zastosowanie w leczeniu wszystkich związanych z nią chorób. W pracy omówiono pokrótce strukturę i mechanizm działania PTP-1B, wyniki doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach i ludziach oraz podstawowe informacje o inhibitorach PTP jako potencjalnych lekach
PMID 15928604 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Diabetes Mellitus, Type 2 - drug therapy [500 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - drug therapy [362 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus, Type 2 - enzymology [44 powiązanych rekordów]
     Gene Expression [2572 powiązanych rekordów]
     Gene Expression [1665 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance - physiology [224 powiązanych rekordów]
     Insulin Resistance - physiology [367 powiązanych rekordów]
     Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1 [36 powiązanych rekordów]
     Protein Tyrosine Phosphatases - antagonists & inhibitors [40 powiązanych rekordów]
     Protein Tyrosine Phosphatases - genetics [67 powiązanych rekordów]
     Protein Tyrosine Phosphatases - metabolism [114 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction - physiology [1753 powiązanych rekordów]