Zespoły rekonstrukcji immunologicznej jako następstwo skutecznej terapii antyretrowirusowej

Brygida Knysz 1, Dorota Rogowska-Szadkowska 2, Jacek Gąsiorowski 1, Andrzej Gładysz 1
1 - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 - Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Akademii Medycznej w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 180-187
ICID: 16180
Article type: Original article
 
  Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Akademii Medycznej w Białymstoku
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa (HAART) prowadzi do poprawy funkcji układu immunologicznego poprzez hamowanie replikacji HIV-1. U części pacjentów wskutek HAART i rekonstrukcji immunologicznej rozwija się nadmierna, paradoksalna odpowiedź immunologiczna. W wyniku takiej reakcji u osób, u których leczenie antyretrowirusowe jest skuteczne rozwijają
się choroby, które wcześniej z powodu małej reaktywności immunologicznej przebiegały subklinicznie. Takie zachorowania określane są terminem zespołów rekonstrukcji immunologicznej – z.r.i. Do wystąpienia z.r.i. predysponują: czas trwania i stopień niedoboru immunologicznego, wielkość i szybkość rekonstrukcji immunologicznej, zaburzenia regulacji w układzie immunologicznym podczas rekonstrukcji immunologicznej, istniejące uprzednio zakażenia oportunistyczne oraz uwarunkowania genetyczne. Cechą wspólną z.r.i. jest obraz kliniczny infekcji oportunistycznych odmienny od zazwyczaj obserwowanego u osób zakażonych HIV-1. Sarkoidoza oraz niektóre choroby autoimmunologiczne jako z.r.i. występują rzadziej. Mogą one być pierwszym
zwiastunem choroby lub zaostrzeniem wcześniej istniejącego schorzenia. Diagnostyka z.r.i. jest trudna, albowiem często nie udaje się zidentyfi kować czynnika patogennego. W różnicowaniu objawów, które rozwijają się u chorego otrzymującego HAART, należy brać pod uwagę z.r.i, nie-
skuteczne leczenie antyretrowirusowe i niepożądane działania leków.
PMID 15928601 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Anti-HIV Agents - therapeutic use [611 powiązanych rekordów]
     Acquired Immunodeficiency Syndrome - immunology [168 powiązanych rekordów]
     Acquired Immunodeficiency Syndrome - drug therapy [176 powiązanych rekordów]
     AIDS-Related Opportunistic Infections - immunology [61 powiązanych rekordów]
     AIDS-Related Opportunistic Infections - diagnosis [160 powiązanych rekordów]
     Antiretroviral Therapy, Highly Active [345 powiązanych rekordów]
     Diagnosis, Differential [7770 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immune System Diseases - diagnosis [6 powiązanych rekordów]
     Immune System Diseases - immunology [17 powiązanych rekordów]
     Immune Tolerance - drug effects [54 powiązanych rekordów]
     Immune Tolerance - immunology [131 powiązanych rekordów]
     Inflammation - diagnosis [54 powiązanych rekordów]
     Inflammation - immunology [300 powiązanych rekordów]
     Recovery of Function - drug effects [37 powiązanych rekordów]
     Recovery of Function - immunology [2 powiązanych rekordów]
     Syndrome [2418 powiązanych rekordów]
     Syndrome [1778 powiązanych rekordów]
     Systemic Inflammatory Response Syndrome - diagnosis [24 powiązanych rekordów]
     Systemic Inflammatory Response Syndrome - immunology [23 powiązanych rekordów]