Naczyniowa proteina adhezyjna 1 – unikatowa cząsteczka adhezyjna

Aneta Madej 1, Adam Reich 1, Jacek Szepietowski 1
1 - Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 172-179
ICID: 15866
 
  Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Proces migracji leukocytów z przestrzeni wewnątrznaczyniowej do tkanek jest podstawowym zjawiskiem warunkującym utrzymanie nadzoru immunologicznego i wytworzenie prawidłowej odpowiedzi na toczący się proces zapalny. Zasiedlanie tkanek przez limfocyty jest ukierunkowanym zjawiskiem, będącym następstwem oddziaływania pomiędzy cząsteczkami adhezyjnymi na komórkach śródbłonka naczyniowego, a receptorami zasiedlania na powierzchni limfocytów. Prowadzone pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku badania nad ekspresją cząsteczek
adhezyjnych na śródbłonku naczyń błony maziowej w zapalnie zmienionych stawach, doprowadziły do wyodrębnienia nowej molekuły uczestniczącej w migracji limfocytów, którą nazwano naczyniową proteiną adhezyjną 1 (VAP-1). VAP-1 jest unikatową molekułą łączącą w sobie cechy cząsteczki adhezyjnej, zaangażowanej w wiązanie subpopulacji limfocytów T oraz biorącą udział w enzymatycznym procesie oksydacyjnej deaminacji. W badaniach in vitro obserwowano ścisłe powiązanie tych dwóch funkcji. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat roli, jaką pełni VAP-1 w patogenezie zapalnych chorób wątroby, zapalnych chorób jelit, chorobach skóry, niektórych nowotworów oraz w procesie odrzucania przeszczepu.
PMID 15928600 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Amine Oxidase (Copper-Containing) - metabolism [19 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antibody Formation - physiology [27 powiązanych rekordów]
     Cell Adhesion Molecules - metabolism [225 powiązanych rekordów]
     Cell Movement - immunology [95 powiązanych rekordów]
     Endothelium, Vascular - metabolism [831 powiązanych rekordów]
     Graft Rejection - immunology [220 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Inflammation - metabolism [204 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes - metabolism [472 powiązanych rekordów]