Komórki regulatorowe: powstawanie, mechanizmy i efekty działania oraz możliwe wykorzystanie w transplantologii

Marta Żylicz 1, Katarzyna Bocian 1, Grażyna Korczak-Kowalska 2
1 - Zakład Immunologii,Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
2 - Zakład Immunologii,Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Immunologii Klinicznej,Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 160-171
ICID: 15865
 
  Zakład Immunologii,Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Immunologii,Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Immunologii Klinicznej,Instytut Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie

Komórki regulatorowe to bardzo niejednorodna populacja limfocytów T. Uważa się, że mogą powstawać zarówno w grasicy, jak i na obwodzie. Niektórzy badacze przypuszczają, że każda populacja limfocytów T może na obwodzie różnicować się w komórki pełniące funkcje regulatorowe. Komórki regulatorowe stanowią w ostatnich latach obiekt bardzo intensywnych badań – zaobserwowano bowiem, że biorą one udział w utrzymywaniu homeostazy limfocytów T oraz zapobiegają powstawaniu chorób autoimmunizacyjnych, alergii i wszelkiej nadwrażliwości. W czasie ciąży uczestniczą też w wykształcaniu tolerancji na płód. W sztucznie stworzonej przez człowieka
sytuacji, jaką jest przeszczep, komórki regulatorowe przyczyniają się do wykształcenia i utrzymywania tolerancji dla przeszczepionej tkanki lub komórek oraz zapobiegają reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi. Jednocześnie jednak komórki te są odpowiedzialne za mniejszą odporność na nowotwory i infekcje. Dotychczas zgromadzone dane dotyczące komórek regulatorowych nie pozwalają na ustalenie jednoznacznej charakterystyki ani sposobów ich identyfikacji. Można to tłumaczyć istnieniem wielu populacji tych komórek, a także różnych mechanizmów ich działania w zależności od modelu badawczego. Sprzeczne wyniki doświadczeń in vitro i in vivo, a także brak pewności co do przełożenia wyników badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych na efekty u ludzi powodują, że ewentualne zastosowanie komórek regulatorowych w praktyce klinicznej jest na razie kwestią odległą, choć budzącą wielkie nadzieje. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie dotychczas zgromadzonej wiedzy na temat komórek re-
gulatorowych i przedstawienie możliwości wykorzystania ich w transplantologii.
PMID 15928599 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Disease Models, Animal [3919 powiązanych rekordów]
     Female [141927 powiązanych rekordów]
     Graft vs Host Disease - prevention & control [101 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immune Tolerance [373 powiązanych rekordów]
     Immunosuppressive Agents - pharmacology [340 powiązanych rekordów]
     Lymph Nodes - cytology [103 powiązanych rekordów]
     Lymph Nodes - immunology [215 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [16546 powiązanych rekordów]
     Pregnancy [11548 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes - immunology [2149 powiązanych rekordów]
     T-Lymphocytes - transplantation [37 powiązanych rekordów]
     Transplantation Tolerance [19 powiązanych rekordów]