Koenzym Q10--biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierzat i człowieka.

Ewa Siemieniuk 1, Elżbieta Skrzydlewska 1
1 - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AM w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 150-159
ICID: 15864
 
  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AM w Białymstoku

Koenzym Q10 jest związkiem naturalnie występującym w organizmach zwierząt, a także w organizmie człowieka. Głównymi związkami do syntezy cząsteczki koenzymu Q10 zarówno w organizmach prokariotycznych, jak i eukariotycznych są: 4-hydroksybenzoesan i jednostka poliprenylowa. Zasadnicza funkcja koenzymu Q10 sprowadza się do jego udziału w mitochondrialnym transporcie elektronów w łańcuchu oddechowym. Niezależnie od tego koenzym Q10 jest jednym z ważniejszych antyoksydantów lipofi lowych, który zapobiega generacji wolnych rodników, oksydacyjnym modyfi kacjom białek, lipidów i DNA oraz przyczynia się do regeneracji innego silnego antyoksydanta lipofi lowego – a-tokoferolu. Właściwości antyoksydacyjne ma zredukowana postać koenzymu Q10
– ubichinol (CoQ10 H2) oraz rodnik ubisemichinonowy (CoQ10 H˙). Niezależnie od udowodnionych właściwości antyoksydacyjnych koenzymu Q10, anionorodnik ubisemichinonowy (CoQ10–˙) wykazuje działanie prooksydacyjne. W wielu stanach chorobowych (m.in. w chorobach serca, chorobach neurodegeneracyjnych, AIDS, nowotworach), których rozwój jest związany z nasiloną generacją i działaniem reaktywnych form tlenu, dochodzi do obniżenia stężenia koenzymu Q10 w organizmie człowieka. Postępowanie terapeutyczne polega w takich przypadkach na suplementacji koenzymu Q10
w postaci preparatów farmaceutycznych lub bogatych w koenzym Q10
produktów spożywczych, bądź też na podawaniu związków (m.in.: kwasu foliowego czy witamin z grupy B), które w znaczący sposób wpływają na nasilenie syntezy tego związku w organizmie. Ocena niedoboru koenzymu Q10 oraz efektywności jego suplementacji wymaga określania jego zawartości w organizmie. Do tego celu stosowane są najczęściej czułe i selektywne metody analityczne, takie jak: HPLC z detekcją UV lub kulometryczną.
PMID 15928598 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Ubiquinone - pharmacology [16 powiązanych rekordów]
     Ubiquinone - metabolism [37 powiązanych rekordów]
     Ubiquinone - biosynthesis [7 powiązanych rekordów]
     Ubiquinone - analogs & derivatives [45 powiązanych rekordów]
     Neurodegenerative Diseases - drug therapy [29 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - drug therapy [868 powiązanych rekordów]
     Mitochondria - metabolism [640 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Free Radicals - metabolism [269 powiązanych rekordów]
     Cytoprotection [53 powiązanych rekordów]
     Coenzymes [45 powiązanych rekordów]
     Antioxidants - pharmacology [753 powiązanych rekordów]
     Antioxidants - metabolism [524 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]