FLIP – przeciwnik, który może przegrać pojedynek w walce z czynnikami swoiście hamującymi translację

Beata Pająk 1, Arkadiusz Orzechowski 1
1 - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 140-149
ICID: 15863
 
  Katedra Nauk Fizjologicznych,Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,Warszawa

Oporność immunologiczna oraz lekooporność są następstwem złożonych zjawisk molekularnych, które rozwinęły się i utrwaliły w komórkach nowotworowych w czasie ewolucji. W szczególności uwagę zwracają procesy chroniące komórki nowotworowe przed cytotoksycznymi skutkami oddziaływania ligandów śmierci (TNF-α CD95/APO-1/FasL, TRAIL). Odkryte pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub.w. białko FLIP (Casper/iFLICE/FLAME-1/CASH/CLARP/MRIT/uzurpina) można wskazać jako głównego winowajcę tzw. „ucieczki immunologicznej” wszędzie tam, gdzie
dochodzi do uformowania się kompleksu DISC. Proces blokowania przez FLIP aktywacji kaspazy 8 do postaci zapoczątkowującej apoptozę zewnątrzpochodną i w końcu śmierć komórek nie jest wyłącznie cechą komórek nowotworowych. Okazuje się, że znaleźć można liczne przykłady zaangażowania FLIP w procesy regulacyjne o charakterze fizjologicznym jak i zapalnym. Niezależnie od rodzaju komórek, wspólnym następstwem niekorzystnego działania FLIP na sygnał śmierci jest zwiększenie przeżywalności komórek i podwyższenie oporności na TNF-a i inne ligandy śmierci. W przypadku receptora TNF-α R1, przyłączając się do białka FADD należącego do kompleksu DISC, FLIP skierowuje sygnał śmierci na sygnał przeżycia z następczą aktywacją NF-kB. NF-kB po uaktywnieniu przemieszcza się do jądra komórkowego i transaktywuje wiele genów
antyapoptotycznych, w tym gen fl ip prowadząc do zwiększenia ekspresji białka FLIP. To, co wyróżnia FLIP – w porównaniu z białkami antyapoptotycznymi i sygnalosomu receptorów śmierci – to duża wrażliwość na zahamowanie translacji przez inhibitory metaboliczne. Działanie takie
w szczególności wykazuje cykloheksimid lub bisindolylmaleimid, z których każdy w warunkach in vitro zastosowany w małych nietoksycznych stężeniach całkowicie blokuje ekspresję białka FLIP i uwrażliwia komórki nowotworowe na ligandy śmierci. Obniżona przeżywalność/wysoka
śmiertelność komórek nowotworowych w tym najbardziej złośliwych (czerniaki) oczekiwana po zastosowaniu swoistych inhibitorów translacji białka FLIP skłania do poszukiwań czynników pochodzenia syntetycznego lub naturalnego, które mogłyby w przyszłości skutecznie wspomóc leczenie śmiertelnych chorób, u podłoża których leży zwiększona ekspresja białka FLIP.
PMID 15928597 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis Regulatory Proteins - metabolism [1 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - physiology [1012 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     CASP8 and FADD-Like Apoptosis Regulating Protein [25 powiązanych rekordów]
     Fas Ligand Protein [246 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Intracellular Signaling Peptides and Proteins - metabolism [11 powiązanych rekordów]
     Membrane Glycoproteins - metabolism [609 powiązanych rekordów]
     NF-kappa B - metabolism [517 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - immunology [374 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - metabolism [462 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - metabolism [577 powiązanych rekordów]
     Protein Biosynthesis [806 powiązanych rekordów]
     TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand [74 powiązanych rekordów]
     Tumor Necrosis Factor-alpha - metabolism [683 powiązanych rekordów]
     Tumor Necrosis Factors - metabolism [2 powiązanych rekordów]