Właściwości biologiczne kalcytriolu i jego nowych analogów – potencjalne zastosowania terapeutyczne

Katarzyna Pełczyńska 1, Iwona Jaroszewicz 1, Marta Świtalska 1, Adam Opolski 1
1 - Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, Zakład Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 129-139
ICID: 15862
 
  Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, Zakład Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu

Kalcytriol odgrywa ważną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. To zapewniło mu stałe i niepodważalne miejsce w zwalczaniu krzywicy i innych chorób przebiegających z zaburzeniami homeostazy wapniowo-fosforanowej. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły odkrycie roli kalcytriolu w procesach nadzorujących proliferację i różnicowanie komórek organizmu. Sugeruje to możliwość licznych zastosowań terapeutycznych, także w chorobach, w których upośledzona
jest równowaga pomiędzy proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek. Do takich chorób należy łuszczyca, choroby typu autoagresji immunologicznej czy też choroby nowotworowe. Od lat prowadzone są badania mające na celu wykorzystanie właściwości kalcytriolu w zwalczaniu tych chorób. Artykuł jest przeglądem wiedzy dotyczącej biologicznej aktywności witaminy D i jej możliwych terapeutycznych zastosowań. Niestety, kliniczne stosowanie kalcytriolu jest znacznie ograniczone jego aktywnością kalcemiczną powodującą hiperkalcemię ustroju. Stało się to bodźcem do syntezy wielu nowych analogów. Szukano pochodnych o znacznie korzystniejszym profi lu działania. W pracy przedstawiono potencjalny profi l terapeutyczny nowych analogów kalcytriolu. Wskazano ich potencjale wykorzystanie zarówno w leczeniu jednolekowym, jak i w połączeniu z innymi lekami. Obecnie pochodne kalcytriolu wykorzystuje się w leczeniu chorych na łuszczycę (maść z takalcytolem lub kalcypotriolem). Prowadzone są badania kliniczne mające na celu weryfi kację możliwych zastosowań analogów witaminy D w leczeniu chorych na niektóre nowotwory. Ponadto opisano rolę receptora VDR w biologicznej aktywności witaminy D i jej analogów. Wskazano główne poznane mechanizmy działania kalcytriolu.
PMID 15928596 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Antineoplastic Agents - metabolism [96 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - pharmacology [1077 powiązanych rekordów]
     Autoimmune Diseases - prevention & control [17 powiązanych rekordów]
     Calcitriol - analogs & derivatives [47 powiązanych rekordów]
     Calcitriol - metabolism [24 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus - immunology [25 powiązanych rekordów]
     Diabetes Mellitus - prevention & control [92 powiązanych rekordów]
     Gene Expression Regulation, Neoplastic - drug effects [168 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - drug therapy [868 powiązanych rekordów]