Współczesne osiągnięcia dotyczące badań nad opracowaniem szczepionki przeciwko WZW C

Aneta Baryluk 1, Małgorzata Polz-Dacewicz 1, Marta Sendecka 1, Marta Piecyk-Sidor 1
1 - Zakład Wirusologii Akademii Medycznej w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 98-104
ICID: 15858
Article type: Original article
 
  Zakład Wirusologii Akademii Medycznej w Lublinie

Wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi ogromny problem zdrowotny i epidemiologiczny w całym świecie, jednak obecnie nie ma jeszcze możliwości skutecznego zapobiegania rozwojowi tej choroby za pomocą szczepienia. Dostępne metody leczenia, takie jak zastosowanie interferonu a i rybawiryny, nie u wszystkich pacjentów dają w pełni zadowalające rezultaty i wiążą
się z występowaniem działań niepożądanych. Odkąd odkryto HCV, dokonał się znaczny postęp w dziedzinie wiedzy na temat budowy i epidemiologii wirusa, a także mechanizmów odpornościowych, zachodzących w organizmie człowieka w wyniku zakażenia HCV. Poznano znaczenie
niektórych elementów struktury wirusa w indukcji odpowiedzi komórkowej i humoralnej, a także wpływ poszczególnych etapów reakcji immunologicznej na proces namnażania wirusa w żywym organizmie. Dzięki temu możliwe było prowadzenie wielokierunkowych badań, zmierzających do opracowania skutecznej szczepionki. Testowano modele szczepionek, w których materiałem do immunizacji były białka, sekwencje DNA, wirosomy. Jako wektory zdolne do przenoszenia fragmentów DNA, stosowano plazmidy oraz rekombinowane adenowirusy. Wieloletnie badania zaowocowały stworzeniem modelu szczepionki terapeutycznej, zawierającej białka E1 otoczki HCV. Obecnie są przeprowadzane badania kliniczne, zmierzające do ustalenia właściwego dawkowania i schematu podawania szczepionki. Szacuje się, że w najbliższej przyszłości szczepionka taka będzie dostępna jako jeden z elementów terapii u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Są prowadzone również wytężone badania, zmierzające do opracowania szczepionki profi laktycznej, której podanie pozwoli zapobiegać rozwojowi zakażenia HCV.
PMID 15928592 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Disease Models, Animal [3919 powiązanych rekordów]
     Clinical Trials as Topic [2179 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Hepatitis C - immunology [104 powiązanych rekordów]
     Hepatitis C - prevention & control [85 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Vaccines, DNA - administration & dosage [70 powiązanych rekordów]
     Vaccines, DNA - immunology [161 powiązanych rekordów]
     Viral Hepatitis Vaccines - administration & dosage [18 powiązanych rekordów]
     Viral Hepatitis Vaccines - immunology [28 powiązanych rekordów]