Indukowane różnicowanie komórek białaczkowych linii K562

Małgorzata Czyż 1, Agata Szuławska 1
1 - Zakład Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Centrum Doskonałości w Dziedzinie Medycyny Molekularnej MolMed Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 82-97
ICID: 15857
Article type: Review article
 
  Zakład Chemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Centrum Doskonałości w Dziedzinie Medycyny Molekularnej MolMed Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komórki hematopoetyczne realizują trzy programy, których wynikiem jest proliferacja, różnicowanie i apoptoza. Procesy te są ze sobą ściśle powiązane. W prawidłowych warunkach, proliferacja i śmierć komórek pozostają w równowadze. Indukcja różnicowania jest połączona z utratą zdolności do proliferacji, a apoptoza jest indukowana w komórkach zróżnicowanych. Transformacje białaczkowe mogą być związane z deregulacją każdego z tych procesów. Dość powszechny jest pogląd, że białaczki powstają wskutek zaburzeń w procesie różnicowania hematopoetycznych komórek progenitorowych, które nie są w stanie przekształcić się w komórki krwi o określonym fenotypie, a także z powodu ograniczonych zdolności do apoptozy komórek zróżnicowanych. Główne dowody na takie mechanizmy powstawania białaczek pochodzą z badań szpiku kostnego i z analizy procesu różnicowania białaczkowych linii komórkowych: ludzkich K562 i HL-60 oraz mysich MEL. W pracy omawiamy poglądy na temat mechanizmów działania induktorów różnicowania. Prowadzone badania nad modyfi kowaniem procesu różnicowania komórek nowotworowych mogą mieć znaczenie dla rozwoju mniej toksycznych strategii pozwalających na kontrolę wzrostu komórek nowotworowych i indukcję ich apoptozy. Omawiamy również badania, których celem jest poznanie roli czynników wywołujących różnicowanie komórek w kierunku erytrocytów w aktywacji ekspresji genów kodujących globinę i możliwość zastosowania niektórych z nich w terapii chorób hematologicznych typu b-talasemia. Przedstawiamy czynniki naturalne/syntetyczne wywołujące różnicowanie ludzkich komórek erytroleukemicznych K562.
PMID 15928591 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis [2604 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - pharmacology [1077 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Apoptosis [1244 powiązanych rekordów]
     Bone Marrow Cells - pathology [82 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1483 powiązanych rekordów]
     Cell Differentiation [1036 powiązanych rekordów]
     Cell Line, Tumor [184 powiązanych rekordów]
     Cell Transformation, Neoplastic [326 powiązanych rekordów]
     Globins - metabolism [12 powiązanych rekordów]
     Hematopoiesis [163 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Leukemia, Experimental - metabolism [6 powiązanych rekordów]
     Leukemia, Experimental - pathology [10 powiązanych rekordów]
     Mice [18177 powiązanych rekordów]
     Mice [12865 powiązanych rekordów]