Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne cytostatyki nowej generacji

Andrzej Stepulak 1, Marta Stryjecka-Zimmer 1, Marta Stryjecka-Zimmer 2, Krzysztof Polberg 3
1 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Akademii Medycznej w Lublinie
2 -
3 - Oddział Otolaryngologii, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża, Jana Pawła II w Zamościu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 68-74
ICID: 15855
Article type: Review article
 
  Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Akademii Medycznej w Lublinie
Oddział Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
Oddział Otolaryngologii, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża, Jana Pawła II w Zamościu

Acetylacja i deacetylacja histonów z udziałem swoistych enzymów – acetylaz i deacetylaz wpływa na regulację replikacji i transkrypcji poprzez zwiększoną lub ograniczoną dostępność wiązania z DNA czynników transkrypcyjnych oraz enzymów biorących udział w tych procesach. Inhibitory deacetylaz histonów (HDI) powodują zahamowanie wzrostu, indukują różnicowanie
i/lub apoptozę wielu komórek nowotworowych przez zmianę ekspresji niewielkiej liczby genów. Wybiórcze działanie na poszczególne typy nowotworów podkreśla potencjalną przydatność HDI jako nowej generacji cytostatyków. HDI hamują proliferację komórek nowotworowych w badaniach in vitro oraz in vivo, wykazując przy tym małą toksyczność i niewielkie działania niepożądane w badaniach przedklinicznych. Obecnie wiele z nich jest testowanych w leczeniu ludzi i znajdują się w I lub II fazie badań klinicznych. Niniejsze opracowanie przedstawia dostępną wiedzę na temat molekularnego mechanizmu działania HDI, a także ich wstępne zastosowanie kliniczne w leczeniu chorych na nowotwory
PMID 15928589 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Antineoplastic Agents - pharmacology [1077 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - therapeutic use [1364 powiązanych rekordów]
     Depsipeptides - pharmacology [0 powiązanych rekordów]
     Histone Deacetylases - antagonists & inhibitors [59 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Hydroxamic Acids - pharmacology [71 powiązanych rekordów]
     Neoplasms - drug therapy [868 powiązanych rekordów]
     Phenylbutyrates - pharmacology [9 powiązanych rekordów]
     Tumor Cells, Cultured [4751 powiązanych rekordów]
     Valproic Acid - pharmacology [54 powiązanych rekordów]