Funkcja układu genów interleukiny 1 w procesach immunomodulacji, apoptozy i proliferacji w gonadzie męskiej

Natalia Rozwadowska 1, Dorota Fiszer 1, Maciej Kurpisz 1
1 - Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 56-67
ICID: 15854
 
  Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Spermatogeneza jest zjawiskiem, w którym obserwuje się bezpośrednie zetknięcie procesów proliferacji i apoptozy. Nieznaczne zachwianie w ich aktywności może prowadzić do patologii, jakim jest zaburzenie płodności (przy nadmiernej apoptozie) czy rozrost nowotworowy (zbyt duża proliferacja). Układ genów IL-1 obejmuje geny biorące udział w obu tych procesach. Do rodziny IL-1 zaliczamy: IL-1a, IL-1b, jak i IL-18, antagonistę receptorowego IL-1 (IL-1RA), dwa receptory IL-1RI i IL-1RII razem z receptorem IL-18 oraz cząsteczki asocjowane z receptorem IL-1 (IL-1RAcP) i IL-18 (IL-18Rb). Ponadto do układu genów IL-1 zaliczany jest enzym dokonujący proteolitycznego cięcia IL-1b i IL-18 (kaspaza 1), zaangażowany bezpośrednio w proces apoptozy. Bogaty układ receptorowy IL-1 i związane z nim białkowe kaskady przekazujące sygnał pobudzają ekspresję wielu genów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie odpowiedzi zapalnej. IL-1 ulega konstytutywnej ekspresji w męskim jądrze tworząc tam swoiste mikrośrodowisko, w którym z diploidalnej komórki gametogenicznej powstaje haploidalny, wysoko wyspecjalizowany plemnik. IL-1 może być także elementem fizjologicznej ochrony wobec obcych dla układu odpornościowego, antygenów gonady męskiej, tworząc zjawisko immunouprzywilejowania. Przedstawiona praca przeglądowa ma podsumować bieżącą wiedzę na temat lokalnej kontroli spermatogenezy oraz mechanizmów immunomodulujących, działających w obrębie gonady męskiej. Niepłodność jest jednym z problemów wysoko rozwiniętych cywilizacji, a dokładniejsze poznanie patofizjologii męskiego układu rozrodczego wydaje się nieodzowne do podjęcia ewentualnych działań klinicznych.
PMID 15761387 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Apoptosis - immunology [254 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - immunology [208 powiązanych rekordów]
     Apoptosis - genetics [319 powiązanych rekordów]
     Animals [94458 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Immunologic Factors - genetics [1 powiązanych rekordów]
     Infertility, Male - physiopathology [93 powiązanych rekordów]
     Interleukin-1 - genetics [167 powiązanych rekordów]
     Interleukin-18 - metabolism [24 powiązanych rekordów]
     Male [136361 powiązanych rekordów]
     Receptors, Interleukin-1 - metabolism [29 powiązanych rekordów]
     Signal Transduction [3178 powiązanych rekordów]
     Spermatogenesis - physiology [126 powiązanych rekordów]
     Testicular Neoplasms - genetics [34 powiązanych rekordów]
     Testicular Neoplasms - metabolism [20 powiązanych rekordów]
     Testicular Neoplasms - pathology [148 powiązanych rekordów]
     Testis - cytology [205 powiązanych rekordów]
     Testis - physiology [140 powiązanych rekordów]