Możliwości rozpoznawania i leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego

Marek Bolanowski 1, Beata Kos-Kudła 2
1 - Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postepy Hig Med Dosw
2005; 59 48-55
ICID: 14646
 
  Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Klinika Endokrynologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego (GEP) są rzadkimi nowotworami, charakteryzującymi się zdolnością do syntezy, magazynowania i uwalniania hormonów i amin biogennych. Ze względu na rzadkie występowanie istnieją ograniczone dane kliniczne i prognostyczne
o nich. Mogą dawać objawy kliniczne zależne od wydzielanych substancji, masy guza lub przerzutów. Oznaczanie swoistych i nieswoistych markerów guzów GEP charakteryzuje się wysoką czułością w ustaleniu właściwego rozpoznania, ma również istotne znaczenie w prognozowaniu przebiegu choroby. W diagnostyce obrazowej stosowane są endoskopowa ultrasonografi a, tomografi a komputerowa, rezonans magnetyczny, a zwłaszcza scyntygrafi a z użyciem analogów somatostatyny. Radykalnym leczeniem guzów GEP jest postępowanie chirurgiczne, ale rzadko jest ono możliwe. Leczeniem z wyboru chorych z charakterystycznymi zespołami objawów klinicznych guzów GEP są analogi somatostatyny. W niskozróżnicowanych guzach lub w przypadkach zaawansowanej lub szybko postępującej choroby można stosować interferon alfa, chemioterapię
i/lub leczenie radio-metaboliczne oparte na znakowanych radioznacznikami analogach somatostatyny. Przydatne jest także leczenie objawowe.
PMID 15761386 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Digestive System Neoplasms - therapy [13 powiązanych rekordów]
     Digestive System Neoplasms - diagnosis [9 powiązanych rekordów]
     Antineoplastic Agents - therapeutic use [1364 powiązanych rekordów]
     Animals [94459 powiązanych rekordów]
     Humans [273530 powiązanych rekordów]
     Interferon-alpha - therapeutic use [212 powiązanych rekordów]
     Neuroendocrine Tumors - diagnosis [11 powiązanych rekordów]
     Neuroendocrine Tumors - drug therapy [6 powiązanych rekordów]
     Neuroendocrine Tumors - surgery [10 powiązanych rekordów]
     Somatostatin - analogs & derivatives [87 powiązanych rekordów]