Receptor nikotynowy α7-nACh i jego znaczenie w funkcjonowaniu pamięci oraz wybranych chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Urszula Baranowska 1, Róża Julia Wiśniewska 1
1 - Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 633-648
ICID: 1244024
Article type: Review article
 
 
Receptor α7-nACh jest jednym z głównych podtypów cholinergicznych receptorów nikotynowych obecnych w mózgu. Ulega ekspresji w neuronach hipokampu oraz kory mózgowej, które są ważnymi regionami w formowaniu się pamięci. Receptory α7-nACh mogą uczestniczyć w klasycznej neurotransmisji jako receptory postsynaptyczne, zazwyczaj modulują jednak uwalnianie innych neurotransmiterów m.in. glutaminianu, kwasu γ-aminomasłowego, dopaminy i noradrenaliny, jako receptory presynaptyczne, co może mieć potencjalne znaczenie w wielu funkcjach neurobiologicznych. W ciągu ostatnich lat wykazano, że wiele agonistów i pozytywnych allosterycznych modulatorów α7-nAChRs poprawia funkcje uczenia się i pamięci. Jednocześnie myszy pozbawione genu chrna7 (kodującego białko receptora α7-nACh) wykazują deficyty pamięci. Uważa się, że obniżona ekspresja chrna7 i funkcja receptora α7-nACh jest związana z wieloma chorobami, m.in. schizofrenią, chorobą dwubiegunową, zaburzeniami uczenia się, zespołem nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD), chorobą Alzheimera, autyzmem i padaczką. Wśród potencjalnych możliwości terapii chorób przebiegających z upośledzeniem funkcji poznawczych, szczególne miejsce zajmują agoniści i pozytywne allosteryczne modulatory α7-nAChRs. W ostatnich latach prowadzono wiele doświadczeń na zwierzętach oraz badań klinicznych z wykorzystaniem ligandów α7-nAChRs. Wydaje się, że receptory oraz ich ligandy są jednym z najbardziej obiecujących kierunków badań w terapii deficytów i zaburzeń poznawczych.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     α7-nAChR [0 powiązanych rekordów]
     receptor nikotynowy [0 powiązanych rekordów]
     nicotinic receptor [1 powiązanych rekordów]
     Memory [759 powiązanych rekordów]