Receptor węglowodorów aromatycznych (AhR) i jego endogenny agonista – siarczan indoksylu w przewlekłej chorobie nerek

Tomasz Kamiński 1, Małgorzata Michałowska 1, Dariusz Pawlak 1
1 - Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 624-632
ICID: 1244021
Article type: Review article
 
 
Siarczan indoksylu (IS, indoxylsulfate) jest końcowym produktem degradacji tryptofanu szlakiem indolowym. U pacjentów z upośledzoną funkcją nerek obserwuje się wyraźnie wyższe osoczowe i tkankowe stężenia tego związku. Mimo silnego wiązania z białkami osocza, pozostała wolna frakcja IS wykazuje wiele działań biologicznych związanych m.in. z generowaniem stresu oksydacyjnego, aktywacją szlaków sygnałowych związanych z NF-кB, białkiem p53, STAT3, TGF-β oraz Smad2/3. IS jest czynnikiem nasilającym proces zapalny, wykazuje działanie nefrotoksyczne, wpływa także na funkcjonowanie układu krążenia. Jego wysokie stężenia powiązane są z incydentami sercowo-naczyniowymi, które znacznie częściej występują u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Badania dotyczące oceny mechanizmów, które leżą u podstaw wysokiej reaktywności IS oraz jego skutków biologicznych wskazały, że związek jest agonistą receptora węglowodorów aromatycznych (AhR). Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu homeostazy ustrojowej. Za sprawą dużej aktywności transkrypcyjnej AhR istnieje pula genów, przez które jego ligandy mogą wywoływać różne skutki biologiczne. W pracy opisano rolę IS jako liganda receptora AhR w nadmiernej jego kumulacji w przewlekłej chorobie nerek.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     siarczan indoksylu [0 powiązanych rekordów]
     AhR [2 powiązanych rekordów]
     dioksyny [4 powiązanych rekordów]
     indoxyl sulfate [0 powiązanych rekordów]
     chronic kidney disease [235 powiązanych rekordów]
     uremic toxins [1 powiązanych rekordów]