Transferazy glutationowe klasy Pi i Mi i ich znaczenie w onkologii

Zofia Marchewka 1, Agnieszka Piwowar 2, Sylwia Ruzik 2, Anna Długosz 2
1 - Pracownia Markerów Nefrotoksyczności Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 - Katedra i Zakład Toksykologii Uniwersytetu Medycznego im. im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 541-550
ICID: 1240688
Article type: Review article
 
 
Na podstawie przeglądu najnowszych badań doświadczalnych i klinicznych przedstawiono dane wskazujące, że transferazy glutationowe (GST) klasy Pi i Mi są obiecującymi biomarkerami nie tylko w ostrych i przewlekłych procesach zapalnych, lecz również w dziedzinie onkologii. W artykule przedstawiono ich charakterystykę, funkcje oraz udział (bezpośredni - GST Pi, pośredni - GST Mi) w regulacji szlaków sygnałowych kinaz JNK zaangażowanych w różnicowanie komórek. Nadmierna ekspresja transferaz glutationowych klasy Pi i Mi w wielu komórkach rakowych odgrywa kluczową rolę w leczeniu onkologicznym, czyniąc je opornymi na leki. Ponieważ izoenzymy GST biorą udział w metabolizmie nie tylko różnego rodzaju ksenobiotyków, ale także endogennych substratów stąd ich zmieniona ekspresja w określonych tkankach nowotworowych, a także w surowicy i moczu może być ważnym potencjalnym markerem procesu nowotworowego oraz wskaźnikiem stresu oksydacyjnego. Omówiono udział transferaz glutationowych w homeostazie redox komórek nowotworowych oraz w mechanizmie oporności na leki przeciwnowotworowe.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     GST Pi i Mi [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory [73 powiązanych rekordów]
     isoenzymes GST Pi and Mi [0 powiązanych rekordów]
     cancer [739 powiązanych rekordów]