Zastosowanie trójwymiarowych hodowli komórek nerwowych w badaniach mechanizmów przebiegu chorób neurodegeneracyjnych

Anna Słońska 1, Joanna Cymerys 2
1 - Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2 - Zakład Mikrobiologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 510-519
ICID: 1240654
Article type: Review article
 
 
Dwuwymiarowe (2D) hodowle komórek in vitro nie odzwierciedlają mikrośrodowiska tkanki i są coraz częściej zastępowane przez hodowle trójwymiarowe (3D). Podstawowe różnice między dwu- i trójwymiarowymi hodowlami wynikają z różnic w sposobie adhezji komórek do podłoża, ich rozprzestrzeniania, wzrostu, morfologii, proliferacji, różnicowania czy ekspresji genów i białek. Z tego względu hodowle trójwymiarowe znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, takich jak farmakologia, onkologia, badaniach dotyczących różnicowania komórek czy neurobiologia. W pracy przedstawiono trójwymiarowe hodowle komórek nerwowych wykorzystywanych w badaniach dotyczących poznania mechanizmów patogenezy chorób neurodegeneracyjnych.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     hodowle komórkowe [1 powiązanych rekordów]
     neurony [0 powiązanych rekordów]
     hodowle 3D [0 powiązanych rekordów]
     Cell cultures [12 powiązanych rekordów]
     Neurons [91 powiązanych rekordów]
     3D cultures [0 powiązanych rekordów]
     Neurodegenerative Diseases [32 powiązanych rekordów]