Mitochondria jako organelle docelowe dla działania estrogenów

Małgorzata Chmielewska 1, Izabela Skibińska 1, Małgorzata Kotwicka 1
1 - Katedra i Zakład Biologii Komórki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 454-465
ICID: 1239871
Article type: Review article
 
 
Estrogeny należą do grupy hormonów steroidowych, których wielokierunkowe działanie zależy od dwóch typów receptorów: receptora estrogenowego 1 (ESR1) oraz estrogenowego 2 (ESR2). Hormony te mogą wpływać na komórki docelowe na drodze genowej oraz niegenowej. W „klasycznym” genowym mechanizmie działania kompleks ligand–receptor pełni rolę czynnika transkrypcyjnego, który moduluje ekspresję wielu genów docelowych dla estrogenów. Obserwowane w komórkach szybkie, występujące już po kilku sekundach od stymulacji, skutki działania estrogenów wskazują na ich niegenowe działanie. Mechanizm ten jest ciągle słabo poznany i wykazuje znaczne zróżnicowanie, zależne od rodzaju hormonu i typu komórki docelowej. Estrogeny wykazują wielokierunkowe działanie również w obrębie organelli komórkowych. Uważa się, że organellami docelowymi dla estrogenów są prawdopodobnie m.in. mitochondria, które ze względu na dużą zawartość lipidów stanowią swoisty rezerwuar estrogenów komórki. Mechanizm działania estrogenów na mitochondria nie jest w pełni poznany. W wielu komórkach potwierdzono obecność zarówno ESR1 jak i ESR2 (wskazując na ESR2 jako postać dominującą). Podejrzewa się, że w mechanizm, który zarządza migracją ESR w kierunku błony mitochondrialnej są zaangażowane receptory Tom20, Tom70 oraz białka opiekuńcze Hsp70 i Hsp90. Zaobserwowano, że estrogeny egzogenne wpływają na ekspresję genów mitochondrialnych, morfologię mitochondriów oraz poziom obecnych w mitochondriach reaktywnych form tlenu.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     estrogeny [10 powiązanych rekordów]
     Mitochondria [155 powiązanych rekordów]
     Estrogens [63 powiązanych rekordów]
     estrogen receptors [13 powiązanych rekordów]
     Mitochondria [155 powiązanych rekordów]