Zaburzenia immunologiczne wywołane narażeniem na insektycydy z grupy pyretroidów

Justyna Skolarczyk 1, Joanna Pekar 1, Barbara Nieradko-Iwanicka 2
1 - Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; opiekun Studenckiego Koła Naukowego
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 446-453
ICID: 1239870
Article type: Review article
 
 
Pyretroidy to środki biobójcze należące do trzeciej generacji insektycydów. Stosowane są jako biocydy, insektycydy i leki. Środki te działają wybiórczo, bowiem są mało szkodliwe dla ptaków i ssaków (z powodu słabej absorpcji z jelita i szybkiej detoksykacji w ciele organizmów stałocieplnych), a trujące dla ryb oraz owadów.
Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat działania pyretroidów na układ immunologiczny na podstawie najnowszych badań naukowych.
Mechanizm działania pyretroidów obejmuje opóźnianie zamykania się zależnych od potencjału kanałów sodowych i chlorkowych (w tym GABA- zależnych). Są to związki neurotoksyczne.
Badania wykazały, że powodują one również liczne zaburzenia immunologiczne przyczyniając się do obniżenia odporności u ludzi i u zwierząt. Narażenie na pyretroidy może spowodować zahamowanie proliferacji leukocytów krwi obwodowej oraz zmniejszenie stężenia immunoglobulin IgG. Powodują one również spadek aktywności makrofagów oraz spadek poziomu interleukiny 2 (IL-2), interleukiny 8 (IL-8), interleukiny 12p70 (IL-12p70) oraz interferonu γ (IFN-γ). Niektóre z tych związków wpływają na przyrost masy wątroby i zwiększają komórkowość szpiku kostnego, a także mogą indukować apoptozę komórek grasicy.
Pyretroidy mogą być przyczyną alergii i astmy. Ich działanie immunosupresyjne może osłabić odporność gospodarza przeciw infekcjom. Narażenie na te związki może się również przyczynić do indukcji procesu nowotworowego, w szczególności u osób z zaburzoną funkcją układu immunologicznego.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pyretroidy [1 powiązanych rekordów]
     zaburzenia immunologiczne [3 powiązanych rekordów]
     pyrethrois [0 powiązanych rekordów]
     Pesticides [145 powiązanych rekordów]
     immune disorders [0 powiązanych rekordów]