Farmakologiczne właściwości ostolu

Agata Jarząb 1, Aneta Grabarska 1, Krystyna Skalicka-Woźniak 2, Andrzej Stepulak 1
1 - Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 411-421
ICID: 1238139
Article type: Review article
 
 
Kumaryny są dużą grupą naturalnych związków, powszechnie występujących w świecie roślin. Wspomniane związki chemiczne i ich pochodne wykazują szeroki zakres aktywności biologicznych.
Jedną z naturalnie występujących kumaryn jest ostol, występujący najczęściej w roślinach z rodziny Apiaceae np. Cnidium monnieri, (L.) Cusson ex Juss. Angelica pubescens Maxim. i Peucedanum ostruthium (L.) W. D. J. Koch. Wykazano właściwości antyproliferacyjne, przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe i przeciwalergiczne tej substancji, hamuje także agregację płytek krwi. Wykazano wpływ ostolu na metabolizm tkanki kostnej, potwierdzono także jego właściwości hepatoprotekcyjne i neuroprotekcyjne. Udowodniono hamujące działanie na rozwój chorób neurodegeneracyjnych w modelach doświadczalnych. Wykazano także przeciwnowotworowe właściwości ostolu zarówno w warunkach in vitro na różnych liniach komórkowych, jak również in vivo z użyciem zwierząt doświadczalnych. Ostol powodował obniżenie proliferacji, ruchliwości i inwazyjności komórek nowotworowych. Hamowanie proliferacji może być związane z indukcją apoptozy i spowolnieniem przebiegu cyklu komórkowego, ale mechanizm działania ostolu nie został w pełni wyjaśniony. Wykazano także synergistyczne działanie ostolu z innymi substancjami o właściwościach przeciwnowotworowych. Modyfikacja jego struktury chemicznej doprowadziła do zsyntetyzowania licznych pochodnych o znaczących właściwościach przeciwnowotworowych. Sugeruje to, że ostol może być jednym ze składników nowych chemioterapeutyków.
Podsumowując, ostol może się stać ważną metodą terapeutyczną, zarówno ze względu na jego bezpośrednie działanie na komórki nowotworowe, jak również działanie neuroprotekcyjne, czy przeciwzapalne. Istnieją zatem szanse na wykorzystanie ostolu lub jego syntetycznych pochodnych w leczeniu chorych nowotworowych w najbliższej przyszłości.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kumaryny [1 powiązanych rekordów]
     Ostol [1 powiązanych rekordów]
     apoptoza [79 powiązanych rekordów]
     ekspresja genowa [1 powiązanych rekordów]
     Coumarins [28 powiązanych rekordów]
     Osthole [6 powiązanych rekordów]