Procesy inwazji i przerzutowania komórek nowotworowych opornych na chemioterapię

Anna Nowakowska 1, Jolanta Tarasiuk 1
1 - Katedra Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 380-397
ICID: 1237420
Article type: Review article
 
 
Przerzuty nowotworowe oporne na chemioterapię są główną przyczyną niepowodzeń w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe. Stwierdza się często, że chemioterapeutyki skutecznie działające na ogniska pierwotne nowotworów, nie wykazują takiego samego działania na przerzuty odległe, w których szlaki sygnalizacyjne uległy istotnym modyfikacjom. Do czynników komórkowych odpowiedzialnych za wykształcanie potencjału metastatycznego komórek o oporności wielolekowej należą m.in. niektóre onkoproteiny, białka antyapoptotyczne, zmutowane białka supresorowe, proteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, integryny oraz receptor CD44. Wykazano również wpływ wielu chemioterapeutyków na wykształcanie potencjału metastatycznego komórek nowotworowych o oporności wielolekowej (MDR). Wyniki licznych badań wskazują, że geny zaangażowane w powstawanie fenotypu opornościowego i przerzutowego komórek nowotworowych są regulowane przez te same szlaki komórkowe przekazywania sygnałów. Należą do nich m.in. szlaki prowadzące do aktywacji czynników transkrypcyjnych HIF-1α, NF-κB, Ets1 oraz AP-1, pod których kontrolą znajdują się geny odpowiedzialne za wykształcanie potencjału metastatycznego komórek o oporności wielolekowej. Identyfikacja głównych czynników komórkowych odpowiedzialnych za wykształcanie potencjału metastatycznego komórek nowotworowych o oporności wielolekowej może doprowadzić do opracowania skutecznych metod leczenia chorych z nowotworami metastatycznymi opornymi na konwencjonalną chemioterapię.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     metastasis [196 powiązanych rekordów]
     multidrug resistance [56 powiązanych rekordów]
     tumour cells [0 powiązanych rekordów]
     szlaki sygnalizacyjne [0 powiązanych rekordów]
     metastaza [2 powiązanych rekordów]
     inwazja [0 powiązanych rekordów]
     komórki nowotworowe [2 powiązanych rekordów]