Bakteriocyny bakterii fermentacji mlekowej jako alternatywa antybiotyków

Aleksandra Ołdak 1, Dorota Zielińska 1
1 - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 328-338
ICID: 1237161
Article type: Review article
 
 
Bakteriocyny to syntetyzowane rybosomalnie substancje o charakterze peptydowym, które hamują wzrost blisko spokrewnionych gatunków drobnoustrojów, przez liczne mechanizmy działania.
Coraz częściej występująca u bakterii patogennych oporność wielolekowa jest jednym z najistotniejszych problemów medycznych ostatnich lat. Naukowcy poszukujący nowoczesnych antybiotyków zwracają uwagę na potencjał kliniczny bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie fermentacji mlekowej.
Bakteriocyny mają wiele cech wspólnych z konwencjonalnymi antybiotykami, jednak różnią się od nich także w kilku aspektach. Mechanizm działania bakteriobójczego bakteriocyn jest niemal identyczny jak w konwencjonalnych antybiotykach. Charakter genów kodujących bakteriocyny czyni je jednak łatwo podatnymi na zastosowanie metod bioinżynierii, przez co możliwe jest zwiększenie aktywności bakteriocyn oraz modulowanie zakresu działania bójczego. Ponadto, często bardzo ograniczony zakres skuteczności antybiotycznej polegający na hamowaniu wzrostu jedynie określonego gatunku, może chronić naturalną mikroflorę jelitową w czasie terapii.
Bakteriocyny wytwarzane przez bakterie fermentacji mlekowej są jedną z najbardziej przebadanych grup substancji o charakterze przeciwdrobnoustrojowym, jednak prace nad ich wykorzystaniem terapeutycznym są nadal w toku. Badania naukowe obejmują wskazanie najbardziej podatnych drobnoustrojów docelowych, ale także opracowanie najskuteczniejszych kombinacji substancji czynnych, ich stężenia i czasu terapii. Innym nurtem są badania nad możliwościami ich wykorzystania do przedłużania trwałości żywności lub w terapii weterynaryjnej. W artykule omówiono bakteriocyny jako potencjalną alternatywę w stosunku do konwencjonalnych antybiotyków na podstawie najnowszych doniesień naukowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     antibiotic resistance [171 powiązanych rekordów]
     lactic acid bacteria [48 powiązanych rekordów]
     antibiotics [265 powiązanych rekordów]
     Bacteriocins [19 powiązanych rekordów]
     bakterie fermentacji mlekowej [6 powiązanych rekordów]
     antybiotyki [28 powiązanych rekordów]
     bakteriocyny [3 powiązanych rekordów]