Aflatoksyny – charakterystyka i wpływ na zdrowie człowieka

Anna Kowalska 1, Katarzyna Walkiewicz 2, Paweł Kozieł 2, Małgorzata Muc-Wierzgoń 2
1 - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Specjalistyczny Szpital nr 1 w Bytomiu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 315-327
ICID: 1237128
Article type: Review article
 
 
W środowisku naturalnym powszechnie występują grzyby pleśniowe, których produktem wtórnego metabolizmu są mykotoksyny. Aspergillus flavus oraz A. parasiticus są gatunkami grzyba pleśniowego odpowiedzialnego za wytwarzanie aflatoksyn, które mają kluczowe znaczenie w patogenezie chorób człowieka. Do najczęściej występujących aflatoksyn zalicza się formy B1, B2, G1, G2, M1 oraz M2. Spożywanie zanieczyszczonej żywności jest głównym źródłem narażenia na aflatoksyny, które negatywnie wpływają na zdrowie zarówno ludzi jak i zwierząt. Związki te mogą powodować ostre lub przewlekłe objawy toksyczne o charakterze teratogennym, mutagennym, kancerogennym, immunotoksycznym lub hepatotoksycznym.
W artykule przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące jednej z pięciu najważniejszych grup mykotoksyn – aflatoksyn. Uwzględniono ich pochodzenie, budowę chemiczną, właściwości fizykochemiczne. Podsumowano ich negatywny wpływ na organizm człowieka oraz przeanalizowano dane dotyczące narażenia na aflatoksyny, zwłaszcza w produktach żywieniowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     aflatoksyny [1 powiązanych rekordów]
     wpływ na zdrowie [0 powiązanych rekordów]
     Aflatoxins [17 powiązanych rekordów]
     occurrence [76 powiązanych rekordów]
     effect on health [0 powiązanych rekordów]