Częstość oraz czynniki sprzyjające występowaniu niedoborów witaminy D w wieku podeszłym

Magdalena Wyskida 1, Katarzyna Wieczorowska-Tobis 2, Jerzy Chudek 1
1 - Zakład Patofizjologii, Katedra Patofizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Pracownia Geriatrii, Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 198-204
ICID: 1233276
Article type: Review article
 
 
Niedobór witaminy D dotyczy dużej części populacji osób w wieku podeszłym, zwłaszcza kobiet, mieszkających w krajach o umiarkowanym klimacie, z powodu obniżonej zawartości witaminy D w diecie (małe spożycie ryb morskich) oraz syntezy w skórze z powodu zmniejszonej zawartości 7-dehydrocholesterolu. Najniższe stężenia 25(OH)D3 obserwuje się w sezonie zimowym oraz wiosennym. Ekspozycja na słońce silniej wpływa na stężeniem 25(OH)D3 u mężczyzn niż u kobiet.
Do czynników socjodemograficznych zwiększających ryzyko niedoboru witaminy D u osób w wieku podeszłym należą: złe warunki środowiskowe, niski status ekonomiczny, niższy poziom wykształcenia, narażenie na używki (palenie tytoniu), zmniejszona aktywność fizyczna, ogólny zły stan zdrowia i otyłość będące przyczyną zmniejszonej ekspozycji na światło słoneczne.
Stosowanie leków lub suplementów diety zawierających witaminę D oraz przebywanie w domu opieki, w których stosuje się taką suplementację są czynnikami zapobiegającymi wystąpieniu niedoborów.
Znaczne rozpowszechnienie chorób przewodu pokarmowego może się przyczyniać do zaburzeń wchłaniania cholekalcyferolu i ergokalcyferolu bądź upośledzać ich przemiany wątrobowe. Natomiast częste występowanie przewlekłej choroby nerek w wieku podeszłym ogranicza proces hydroksylacji witaminy D oraz powstawania aktywnych jej metabolitów.
Niedobór witaminy D może być przyczyną nie tylko zaburzeń mineralizacji kości, ale także zwiększonej zapadalności na nowotwory i choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2 oraz depresję.
Celem pracy jest podsumowanie wiedzy na temat czynników ryzyka niedoborów witaminy D u ludzi w wieku podeszłym.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     witamina D [31 powiązanych rekordów]
     czynniki socjodemograficzne [7 powiązanych rekordów]
     Vitamin D [255 powiązanych rekordów]
     elderly [425 powiązanych rekordów]
     sociodemographic factors [22 powiązanych rekordów]