Perycyty i ich potencjalne zastosowanie terapeutyczne

Justyna Różycka 1, Edyta Brzóska 1, Tomasz Skirecki 2
1 - Zakład Cytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
2 - Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. W. Orłowskiego, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 186-197
ICID: 1233275
Article type: Review article
 
 
Perycyty będące multipotencjalnymi komórkami macierzystymi współtworzą ściany naczyń krwionośnych włosowatych oraz przed– i pozawłosowatych. Komórki są umiejscowione pod błoną podstawną, ściśle przylegając do komórek śródbłonka. Do najczęściej wymienianych markerów molekularnych perycytów należy NG2 (neural-glial antigen 2), receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu β (PDGFRβ, β-type platelet-derived growth factor receptor), α-aktyna mięśni gładkich, białko regulujące RGS5 (regulator of G protein signalling 5), białko adhezyjne CD146 oraz nestyna. Perycytom przypisuje się różne funkcje w procesach fizjologicznych, takich jak utrzymanie integralności i stanu spoczynkowego komórek śródbłonka, regulacja napięcia naczyń krwionośnych, czy też potencjał do różnicowania w inne komórki. Prawdopodobnie, odgrywają również rolę w procesach patologicznych, takich jak włóknienie tkanek. W pracy szczególną uwagę poświęcono udziałowi perycytów w procesach tworzenia naczyń krwionośnych, regeneracji mięśni szkieletowych oraz włóknienia tkanek. Liczne dowody na udział perycytów w utrzymaniu homeostazy śródbłonka, jak i w stanach patologicznych, takich jak włóknienie, wskazują na duże możliwości ich terapeutycznego wykorzystania. Celowana modulacja farmakologiczna perycytów, powodująca blokowanie szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za różnicowanie perycytów w miofibroblasty, wydaje się obiecującą strategią w zwalczaniu włóknienia we wczesnych fazach.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     perycyty [0 powiązanych rekordów]
     mezenchymalne komórki macierzyste [3 powiązanych rekordów]
     angiopoeza [0 powiązanych rekordów]
     regeneracja [13 powiązanych rekordów]
     Pericytes [2 powiązanych rekordów]
     angiopoiesis [0 powiązanych rekordów]
     Fibrosis [265 powiązanych rekordów]