Tolerancja monocytów i makrofagów w odpowiedzi na bakteryjną endotoksynę

Ewelina Wiśnik 1, Ewa Pikus 1, Piotr Duchnowicz 1, Maria Koter-Michalak 1
1 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Łódź
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 176-185
ICID: 1232858
Article type: Review article
 
 
Monocyty należą do mieloidalnych komórek efektorowych, tworzą pierwszą linię obrony nieswoistej organizmu przed patogenami oraz pełnią istotną funkcję w utrzymaniu homeostazy organizmu. W wyniku stymulacji monocyty różnicują się w makrofagi mające zdolność do fagocytozy drobnoustrojów i do wydzielania czynników odgrywających główną rolę w regulacji reakcji immunologicznej organizmu. Długotrwała ekspozycja monocytów/makrofagów na lipopolisacharyd bakterii Gram-ujemnych – LPS doprowadza do nabycia przez te komórki immunotolerancji, czego skutkiem jest zaburzenie wielu procesów biologicznych m.in. wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych oraz towarzyszy wielu stanom chorobowym (schorzenia o podłożu immunologicznym, zapalnym, czy nowotworowym). W regulacji aktywności monocytów/makrofagów biorą udział także miRNA, które są jednocześnie zaangażowane w modulację immunotolerancji nabytej przez te komórki. Zjawisko immunotolerancji wpływa również na procesy potranskrypcyjne i potranslacyjne modyfikacje epigenetyczne, co może upośledzać prawidłową reakcję immunologiczną m.in. przez zmiany w regulacji ekspresji wielu genów zaangażowanych w jej przebieg. Przedmiotem pracy jest przedstawienie stanu wiedzy na temat modulacji aktywności monocytów/makrofagów w odpowiedzi na bakteryjną endotoksynę, a także konsekwencji zaburzenia odpowiedzi immunologicznej i równowagi ustroju.
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     monocyty/makrofagi [0 powiązanych rekordów]
     immunotolerancja [0 powiązanych rekordów]
     bakteryjna endotoksyna [0 powiązanych rekordów]
     monocytes/macrophages [0 powiązanych rekordów]
     immunotolerance [1 powiązanych rekordów]
     bacterial endotoxin [6 powiązanych rekordów]