Ibudilast: nieselektywny inhibitor fosfodiesterazy w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Joanna Schwenkgrub 1, Małgorzata Zaremba 1, Dagmara Mirowska‑Guzel 1, Iwona Kurkowska‑Jastrzębska 2
1 - Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2 - II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 137-148
ICID: 1232518
Article type: Review article
 
 
Ibudilast (IBD) jest niewybiórczym inhibitorem fosfodiesterazy (PDE) typu 3, 4, 10, 11, stosowanym głównie jako lek bronchodilatacyjny w leczeniu chorych z astmą. PDE uczestnicząc w metabolizmie cyklicznych nukleotydów, odgrywa znaczącą rolę w procesach komórkowych (np. różnicowaniu, plastyczności synaptycznej, odpowiedzi zapalnej). Wyniki ostatnio przeprowadzonych badań przedklinicznych i klinicznych wyraźnie wskazują na jego szerszy zakres działania, polegający na ograniczaniu reakcji zapalnej, hamowaniu wytwarzania cytokin prozapalnych (IL‑1β, TNF‑α, IL‑6), blokowaniu receptora TLR4, hamowaniu czynnika ograniczającego migrację makrofagów (MIF), zwiększaniu wytwarzania cytokin przeciwzapalnych (IL‑10) oraz czynników neurotroficznych (GDNF, NGF, NT‑4). Skuteczność IBD prawdopodobnie nie zależy wyłącznie od hamowania aktywności PDE, ale raczej od ograniczania reaktywności gleju. Jego inne właściwości, takie jak zdolność przekraczania bariery krew‑mózg, dobra tolerancja, aktywność po podaniu doustnym, sprawią, że być może będzie miał zastosowanie w leczeniu schorzeń neurologicznych, zwłaszcza przebiegających z udziałem komponenty zapalnej, w przypadku których dostępne leczenie jest mało skuteczne i/lub źle tolerowane. IBD nie wykazuje bezpośredniego powinowactwa do receptorów z wyjątkiem słabego wpływu na receptory adenozynowe, co sprawia, że pozbawiony jest zależnych od receptorów działań niepożądanych W artykule przedstawiono profil farmakologiczny leku ze szczególnym uwzględnieniem badań przedklinicznych i klinicznych, potwierdzających potencjalne neuroprotekcyjne działanie IBD w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (m.in. stwardnieniu rozsianym, bólu neuropatycznym, polekowych bólach głowy, udarach, uzależnieniu od opioidów, alkoholu czy metamfetaminy).
PMID 28258674 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     fosfodiesteraza [0 powiązanych rekordów]
     ibudilast [1 powiązanych rekordów]
     glej [0 powiązanych rekordów]
     PDE [3 powiązanych rekordów]
     ibudilast [1 powiązanych rekordów]
     glia [6 powiązanych rekordów]
     Inflammation [872 powiązanych rekordów]