Farmaceutyczne zastosowania grafenu

Justyna Żwawiak 1, Lucjusz Zaprutko 1
1 - Katedra i Zakład Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 129-136
ICID: 1231616
Article type: Review article
 
 
Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój nauk nanotechnologicznych. Nanocząstki są coraz częściej wykorzystywane w medycynie i farmacji jako układy transportujące różnego rodzaju substancje aktywne do ściśle określonych tkanek organizmu. Jedną z niedawno otrzymanych substancji o niezwykle szerokim zakresie zastosowań jest grafen. Sposoby jego wykorzystania w różnych dziedzinach, nie tylko farmaceutycznych i medycznych, wzbudziły zainteresowanie naukowców już od chwili jego odkrycia w 2004 r. Grafen w czystej postaci charakteryzuje się dużą hydrofobowością. Jednak defekty występujące na powierzchni jego cząsteczki pozwalają na wiele modyfikacji chemicznych, np. wprowadzenie określonych grup funkcyjnych zawierających atom tlenu z utworzeniem wiązań kowalencyjnych. Wykorzystywane są również inne metody, w których nie tworzy się klasyczne kowalencyjne wiązanie chemiczne, a oddziaływania między grafenem a modyfikującą go substancją opierają się na siłach van der Waalsa i elektrostatycznych lub wiązaniach wodorowych i koordynacyjnych, a także na oddziaływaniach warstwowych typu π-π. Ponadto, duża powierzchnia aktywna grafenu może być wykorzystana podczas tzw. terapii skojarzonej, polegającej na jednoczesnym podawaniu dwóch lub więcej środków farmakologicznych. Innym ważnym kierunkiem wykorzystania grafenu jest terapia genowa. Zastosowanie układu PEI z tlenkiem grafenu wpływa niezwykle korzystnie na znaczący wzrost poziomu transfekcji. Możliwości grafenu i jego tlenku nie ograniczają się jedynie do ich roli jako nośników związków biologicznie czynnych. Substancje te same w sobie charakteryzują się aktywnością bakteriostatyczną i bakteriobójczą.
PMID 28258673 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     NANOTECHNOLOGIA [13 powiązanych rekordów]
     grafen [4 powiązanych rekordów]
     tlenek grafenu [0 powiązanych rekordów]
     substancje aktywne [1 powiązanych rekordów]
     modyfikacje chemiczne [0 powiązanych rekordów]