Mitochondria w niedotlenieniu mózgu

Jacek Lenart 1
1 - Zakład Neurochemii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 118-128
ICID: 1231613
Article type: Review article
 
 
Neurony różnią się znacznie kształtem, rozmiarem, rodzajem neuroprzekaźników i liczbą tworzonych synaps. Ich wspólną cechą charakterystyczną jest bardzo duża wrażliwość na zmiany stężenia tlenu. Następstwem niedotlenienia mózgu są reakcje biochemiczne zwane kaskadą niedokrwienną. Termin ten jest nieco mylący, gdyż sugeruje, że są to następujące po sobie, w sposób liniowy, wydarzenia. W istocie kaskada niedokrwienna obejmuje bardzo złożone procesy, które odbywają się jednocześnie i wzajemnie na siebie oddziałują. Podstawowe znaczenie w odpowiedzi neuronów na niedotlenienie mają zmiany związane z zaburzeniem pracy mitochondriów, które występują tuż po niedotlenieniu, na początku kaskady niedokrwiennej. Zaburzenia w pracy mitochondriów są coraz częściej uznawane za główny element nie tylko ostrego, ale również przewlekłego niedotlenienia mózgu, a także chorób neurodegeneracyjnych.
PMID 28258672 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Mitochondria [154 powiązanych rekordów]
     neuron [19 powiązanych rekordów]
     neuron [19 powiązanych rekordów]
     hypoxia [124 powiązanych rekordów]