Chemeryna – rola w patologii człowieka

Magdalena Stojek 1
1 - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 110-117
ICID: 1231610
Article type: Review article
 
 
Tkanka tłuszczowa jest nie tylko miejscem magazynowania triacylogliceroli, ale również największym pod względem masy i liczby wytwarzanych biologicznie aktywnych substancji narządem endokrynnym. Komórki tkanki tłuszczowej, w tym adipocyty, syntetyzują i wydzielają do krążenia wiele aktywnych biologicznie substancji nazywanych adipokinami. Adipokiny, które wykazują aktywność cytokin, nazywa się często adipocytokinami. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się adipocytokinie, jaką jest chemeryna. Chemeryna jest białkiem syntetyzowanym głównie w tkance tłuszczowej i wątrobie, jako nieaktywna preprochemeryna. Po wewnątrzkomórkowej hydrolizie, pozbawiona N‑końcowego 20‑aminokwasowego polipeptydu, jest wydzielana do krwi jako nieaktywna biologicznie prochemeryna. Z prochemeryny powstaje następnie aktywna biologicznie chemeryna. Odszczepienie C‑końcowego fragmentu różnej długości przez obecne we krwi i tkankach proteazy biorące udział w procesach zapalnych, procesie krzepnięcia i fibrynolizie powoduje powstanie wielu postaci chemeryny, zarówno aktywnych jak i nieaktywnych biologicznie.
W ostatnich kilkunastu latach wzrosła liczba publikacji dotyczących funkcji chemeryny w patologii człowieka. Prawdopodobnie uczestniczy w procesach zapalnych, zespole metabolicznym, chorobach układu sercowo‑naczyniowego oraz chorobach przewodu pokarmowego. W artykule przedstawiono najnowsze dane dotyczące chemeryny oraz jej potencjalnej roli w patologii człowieka z uwzględnieniem zwłaszcza przewodu pokarmowego. Opublikowane do tej pory wyniki badań sugerują, że chemeryna stanowi ważny łącznik między masą tkanki tłuszczowej, metabolizmem organizmu a reakcjami układu odpornościowego i stanem zapalnym, a tym samym odgrywa ważną rolę w patofizjologii człowieka.
PMID 28258671 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chemeryna [2 powiązanych rekordów]
     adipocytokiny [3 powiązanych rekordów]
     adipokiny [11 powiązanych rekordów]
     cukrzyca [219 powiązanych rekordów]
     choroba wieńcowa [84 powiązanych rekordów]