Rola metalotioneiny w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu chorób nowotworowych

Anna Bizoń 1, Kinga Jędryczko 1, Halina Milnerowicz 1
1 - Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Postepy Hig Med Dosw
2017; 71 98-109
ICID: 1231518
Article type: Review article
 
 
Metalotioneina to niskocząsteczkowe białko bogate w grupy sulfhydrylowe. Reszty cysteinowe metalotioneiny odgrywają główną rolę w procesach fizjologicznych, takich jak: homeostaza pierwiastków niezbędnych, detoksykacja metali ciężkich oraz usuwanie wolnych rodników tlenowych. Zaangażowanie białka w apoptozę, proliferację, angiogenezę oraz detoksykację metali ciężkich zasugerowało jego udział w procesie nowotworzenia oraz w leczeniu chorych z chorobami nowotworowymi.
Związek między ekspresją metalotioneiny a nowotworzeniem wskazuje, że metalotioneina może być prognostycznym markerem nowotworowym. W niektórych narządach zaobserwowano związek między ekspresją metalotioneiny a indukcją nowotworzenia, tempem wzrostu guza oraz opornością organizmu na zastosowaną radioterapię i chemioterapię.
Wykazano wzrost ekspresji metalotioneiny w nowotworach następujących narządów: krtani, trzustki, nerki, macicy i piersi. Spadek ekspresji tego białka zaobserwowano w raku wątroby. Natomiast zróżnicowaną ekspresję stwierdzono w nowotworach tarczycy, stercza, płuc, żołądka oraz niektórych typach nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.
Ekspresja metalotioneiny w komórce nowotworowej współtworzy mechanizm obronny guza przed skutkami chemioterapii i promieniowania, hamując procesy mające doprowadzić do pożądanej apoptozy. Te same właściwości metalotioneiny korzystnie wpływają na zdrowe tkanki organizmu, tak samo narażone na działanie chemioterapii czy promieniowania jonizującego, jak komórki guza.
Metalotioneina może wiązać związki platyny i usuwać je z komórki hamując apoptozę i powodując oporność guza na podjętą chemioterapię. Ta sama funkcja może chronić komórki zdrowe, w tym kardiocyty, przed negatywnymi skutkami chemioterapii.
Analiza ekspresja metalotioneiny w nowotworach może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze metody terapeutycznej pierwszego wyboru. Jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wzmożona ekspresja MT pełni wyłącznie rolę czynnika stymulującego powstanie i rozwój procesu nowotworzenia, czy jest czynnikiem hamującym rozwój nowotworu lub jego uzłośliwienie.
PMID 28258670 - kliknij tu by zobaczyć artykuł w bazie danych PubMed
  PEŁNY TEKST STATS

Poleć artykuł

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     metalotioneina [0 powiązanych rekordów]
     nowotwory [73 powiązanych rekordów]
     radioterapia [86 powiązanych rekordów]
     chemioterapia [92 powiązanych rekordów]
     metallothionein [23 powiązanych rekordów]
     tumors [61 powiązanych rekordów]
     Radiotherapy [508 powiązanych rekordów]
     chemotherapy [517 powiązanych rekordów]